تخت قضاوت مسیح یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
رومیان 14: 10-12 می‌گوید "همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد...پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد." دوم قرنتیان 5: 10 به ما می‌گوید "زیرا لازم است که همة ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد بحسب آنچه کرده باشد چه نیک چه بد." در مضمون واضح است که هر دو قسمت کلام خط...

آیا آنهایی که در بهشت هستند می‌توانند به زمین نگاه کنند و ما را که هنوز بر زمین هستیم بنگرند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عبرانیان 12: 1 می‌گوید "بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان گرد اگرد خود داریم......." بعضی فکر می‌کنند که "ابر شاهدان" مردمی هستند که از بهشت به ما نگاه می‌کنند. این تفسیر درستی نیست. در عبرانیان 11 در مورد ایمان خیلی از افراد صحبت می‌کند که اینها همان "ابر شاهدان" هستند. آنها شاهدان هستند نه...

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و اقوام خود را بشناسیم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خیلی از مردم می‌گویند که اولین چیزی که می خواهند در بهشت انجام دهند دیدن دوستان و اقوامشان است که قبل از آنها به آنجا رفته اند. در ابدیت، وقت برای دیدن، شناختن و وقت گذراندن با دوستان و اقوام زیاد است. بهر حال، این تمرکز اولیة ما در بهشت نخواهد بود. ما خیلی بیشتر مشغول پرستش خدا و لذت بردن از عج...

آسمان جدید و زمینی جدید یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می‌دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می‌روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید جایگزین می‌گردند. جای اقامت ابدی ایمانداران زمینی جدید است. زمین جدید "بهشتی" است که ما تا ابد در آ...

آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس می‌فرماید: "انسان که از زن زائیده می‌شود، قلیل الایّام و پر از زحمات است. مثل گل می روید و بریده می‌شود، و مثل سایه می گریزد و نمی‌ماند.... اگر مَرد بمیرد، بار دیگر زنده شود؟" (ایوب 1:14 - 2، 14). به مانند ایوب، این سؤال تقریباً ذهن همۀ ما را به خود مشغول کرده است. واقعاً پس از مرگ چه ...

چرا خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ عدن گذاشت؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خدا درخت معرفت نیک و بد را در باغ عدن گذاشت تا به آدم و حوا حق انتخاب اطاعت و یا بی اطاعتی را بدهد. آدم و حوا آزاد بودند هر کاری که می خواستند بکنند، بجز خوردن از درخت معرفت خوب و بد. پیدایش 2: 16-17، "و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت، از همة درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیک و ب...

آیا طوفان نوح جهانی بود و یا منطقه ای؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از قسمتی از کتاب مقدس که دربارة طوفان نوح می‌گوید، کاملا واضح است که آن طوفان جهانی بود. پیدایش 7: 11 می‌گوید که "همة چشمه های لجة عظیم شکافته شد و روزنهای آسمان گشوده." پیدایش 1: 6-7 و 2: 6 به ما می‌گوید که محیط قبل از طوفان خیلی با آنچه ما امروزه تجربه می کنیم فرق داشت. بر این اساس و بر اساس س...

سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با توجه به این حقیقت که، بر اساس کتاب مقدس، آدم در روز ششم از آفرینش کرة زمین بوجود آمد، می‌توانیم سن تقریبی زمین را با توجه به جزئیات دقیقی که از ترتیب نسل انسانها داریم تعیین کنیم. تصور بر این است که منظور پیدایش از شش روز هر روز 24 ساعت است و هیچ فاصلة نامعلومی بین شش روز و بین نسلها نیست. نس...

تئوری طرح هوشمندانه چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تئوری طرح هوشمندانه می‌گوید که برای توجیه ساختمان پیچیده و غنی از اطلاعات بیولوژی وجود عواملی هوشمندانه لازم است که این عوامل قابل تحقیق هستند. نمادهای مخصوصی در بیولوژی توضیح استاندارد اتفاقی داروین را رد می‌کنند، چون بنظر می‌آید که باید طرحی وجود داشته باشد که این خود نشانة وجود طراحیست. سه بح...

کتاب مقدس دربارة پیدایش و تکامل چه می‌گوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هدف این جواب بحث علمی دربارة پیدایش و تکامل نیست. ما توصیه می کنیم که برای بحث علمی دربارة پیدایش و یا بحث برخلاف تئوری تکامل به جواب های در قسمت پیدایش رجوع کنید. هدف این مقاله این است که بر اساس کتاب مقدس توضیح بدهیم که اصلا چرا بحث پیدایش یا تئوری تکامل وجود دارد. رومیان 1: 25 می‌گوید "ایشان ...

آیا مورمونیسم یک مذهب دروغین است؟ مورمونها به چه چیز اعتقاد دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مذهب مورمونها (مورمونیسم)، که پیروان آن به مورمونها و مقدسین روزهای آخر (اِل دی آِس) معروف هستند، در کمتر از دویست سال پیش بوسیلة مردی بنام جوزف اسمیت بوجود آمد. او ادعا می‌کرد که ملاقات شخصی از طرف خدای پدر و عیسی مسیح داشته که به او گفتند همة کلیساها و اعتقادات آنها خراب و مکروه است. جوزف اسمی...

شاهدین یهوه چه کسانی هستند و به چه ایمان دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
گروهی که امروزه بنام شاهدین یهوه گفته می‌شوند در سال 1870 در پنسیلوانیا بشکل یک جلسة مطالعة کتاب مقدس شروع کردند که آنرا چارلز تی راسل شروع کرد. راسل گروهش را "مطالعة کتاب مقدس پایان سلطنت هزارساله" نام گذاشت که تا مرگش شش جلد شد و شامل بیشتر اعتقادات شاهدین یهوه امروزه است. بعد از مرگ راسل در 1...

دید پِرِتِریسِم از زمانهای آخر چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تفسیر پِرِتِریست از کتاب مکاشفه در کلام خدا بصورت نماد و دربارة مشکلات کلیسای اولیه است، نه آنچه در زمانهای آخر اتفاق می افتد. پِرِتِریسِم نبوتی بودن بیشتر قسمتهای کتاب مکاشفه را رد می‌کند. پِرِتِریسِم در سطوح مختلف تفسیر نمادی را اختیار می‌کند با این برداشت که مکاشفه به جریاناتی در آینده مربوط ...

ِتِایسِم باز یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
"تِایسِم باز" یا " باز بودن خداشناسی" و "باز بود خدا" سعیی است برای توضیح پیشدانی خدا در رابطه با ارادة آزاد انسان. بحث خداشناسی باز اساسا این است که انسانها حقیقتا آزادند، اگر خدا دقیقا آینده را می دانست، انسانها نمی‌توانستند واقعا آزاد باشند. بنابراین، خدا کاملا همه چیز را دربارة آینده نمی‌دان...

آیا اَنیهیلِیشنیسم کتاب مقدسی است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اَنیهیلِیشنیسم اعتقادیست که در آن بی ایمانان عذاب ابدی در جهنم را تجربه نخواهند کرد، اما در عوض بعد از مرگ تجزیه و نابود می‌شوند. برای بسیاری اَنیهیلِیشنیسم عقیدة جالبی است چون ایدة بسر بردن در جهنم بطور ابدی بسیار دردناک بنظر می‌آید. درحالیکه در کتاب مقدس آیات و قسمتهایی وجود دارد که بنظر می‌آی...