یوی بزرگ (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
یوی بزرگ   یو(چینی:禹)(قرن ۲۱ پیش از میلاد) با نام سی ونمینگ(چینی: 姒文命) و با لقب یوی بزرگ(大禹 دا یو) نخستین فرمانروا و بنیانگذار دودمان افسانه‌ای شیا بود که بر اساس اسطوره، در سال ۲۰۵۹ پیش از میلاد در سال ببر زاده شد. تختگاه یو در شهر یانگ بود. افسانه یو در چین چیزی مشابه طوفان نوح در افسانه‌های س...

هوای شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد هوای شیا(چینی:槐) یا فِن(芬) هشتمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا در چین بود، بر اساس اسطوره او ۴۴ سال فرمان راند. او در سال ووزی(戊子) به تخت برنشست. او آفریننده شعر و موسیقی هوانتو است.   منبع   شسنو ژان. تاریخ چین. ترجمهٔ محمد پارسیپور. نشر علم، ۱۳۷۴. مین لوهوئی. دود...

مانگ شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد مانگ(چینی:芒) نهمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا در چین بود که بنا به اسطوره، ۱۸ سال فرمان راند. او را به نام هوانگ(荒) نیز می‌شناسند؛ او در سال رنشن(壬申) برتخت نشست. پس از او شیه شیا به فرمانروایی رسید.   منبع   تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴ دود...

کونگ جیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد کونگ جیا(چینی:孔甲) چهاردهمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا بود، او ۳۱ سال فرمان راند. او در شیا در رودخانه غربی می‌زیست. او در کوههای فو در دونگیانگ به شکار می‌پرداخت. در سال پنجم فرمانروایی، او آهنگ تبر شکسته را ساخت.(破斧之歌) او را بسیار خرافاتی و عشرت طلب دانسته‌اند....

فا شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد فا شیا، فرمانروای اسطوره‌ای چین باستان از دودمان شیا بود. او پس از گائو و پیش از جیه فرمان راند. در زمان فرمانروایی او، زمین لرزه‌ای در نزدیکی کوه تای در شاندونگ روی داد.   منبع   تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، 1374 دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر...

شیه شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شیِه(چینی: 泄) دهمین فرمانروای دودمان شیا بود که بنا به اسطوره چینی، 25 سال فرمان راند. او در سال شین وِئی(辛未) بر تخت نشست. در سال بیست و یکم سلطنتش، شیه با بربرهایی که قبیله شیه را محاصره کرده بودند، جنگید و شوآن را شکست داد؛ و بر تمام قبایل فئی و بای چیره شد.   منبع...

شیانگ شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شیانگ(چینی:相) نام پنجمین فرمانرواست از فرمانروایان اسطوره‌ای دودمان شیا که به سال ووشو به تخت خود در شانگ کیو نشست.   منبع تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴ دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر امیرکبیر...

شائو کانگ (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد شی شائو کانگ(姒少康) (حکومت ۲۰۰۷ پیش از میلاد - ۱۹۸۵ پیش از میلاد) ششمین فرمانروای دودمان شیا در چین بود. نام او در اسطوره‌های چینی، پسر سی شیانگ آمده‌است. او نینگ(宁) نیز نامیده شده است؛ وی در سال بینگوو تاج بر سر نهاد. در سال هجدهم حکومتش، تختگه را به یوآن بُرد. وی ۲۱س...

دودمان شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دودمان شیا یا دودمان خاقانهای نیکوکار(چینی:夏朝) نخستین دودمان شاهی در چین است؛ که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۵۵۸ پیش از میلاد فرمان می‌رانده‌اند. این دودمان مرز بین اسطوره و تاریخ است؛ برخی شواهد باستان‌شناسی وجود چنین دودمانی را تأیید کرده‌است، با این حال برخی مورخین در اصل وجو...

زونگ کانگ (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زونگ کانگ(چینی: 仲康) چهارمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا و برادر جوانتر تای کانگ بود؛ او در سال جیچوئو(己丑) به تخت بر نشست، وزیر اعظم او کونوو بود. پسرش شیانگ او را رها کرده در شانگ کیو ساکن شn. مدت فرمانروایی او نامعین است.   منبع   تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپ...

زو شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد زو شیا(杼) هفتمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا بود. زو در سال ییجی(己巳) برتخت نشست و در یوآن زیست. در سال پنجم حکومتش، تختگه را از یوآن به لائوکیو تغییر داد. او هفده سال پادشاهی نمود و مُرد.   منبع تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴ دودمانهای شاهی چین،...

چی شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد چی (چینی: 启) پسر یوی بزرگ و دومین فرمانروای اسطوره‌ای تاریخ چین از دودمان شیا بود. او حدود نه یا ده سال فرمانروایی کرد. او شانزده سال فرمانروایی نموده و پس از آن مُرد.   منبع   تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴ دودمانهای شاهی چین، مین لوهوئی، نشر ام...

جیونگ (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد جیونگ(چینی:扃) دوازدهمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا بود که بنا به اسطوره، 21 سال فرمان راند. او برادر کوچکتر بو جیانگ بود. در دهمین سال فرمانروایی او، بو جیانگ مُرد. پس از او جین شیا، به فرمانروایی رسید.   منبع تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، 1374 دود...

جین شیا (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد جین شیا سیزدهمین فرمانروای اسطوره‌ای دودمان شیا بود. نام دیگر او یینجا (胤甲) بود. او ۲۱ سال فرمان راند. در سال هشتم فرمانروایی اش، خشکسالی بزرگی در چین پدید آمد. پس از او کونگ جیا، به فرمانروایی رسید.   منبع تاریخ چین، شسنو ژان، محمد پارسیپور، نشر علم، ۱۳۷۴ دودمانها...

تای کانگ (اسامی دودمان شیا)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد تای کانگ سومین فرمانروای دودمان شیا بود. وی از شاهان اسطوره‌ای تاریخ چین است و وجود حقیقی او اثبات نشده‌است. بر اساس اسطوره، وی پسر کی بود. او به شکار علاقه داشت اما حکمران خوبی نبود. او در رودخانه‌ای غرق گشت. او در سال گوئیوئی(癸未) بر تخت نشست. مدت فرمانروایی او نوزد...