آسمان جدید و زمینی جدید یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می‌دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می‌روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید جایگزین می‌گردند. جای اقامت ابدی ایمانداران زمینی جدید است. زمین جدید "بهشتی" است که ما تا ابد در آن خواهیم زیست. زمین جدید همان جایی است که اورشلیم جدید، شهر آسمانی در آن قرار دارد. در شهر جدید است که دروازه ها از مروارید و خیابانها از طلاست.

بهشت- زمین جدید- مکانی حقیقی و فیزیکی است که ما در آن با بدنی پر جلال سکونت خواهیم کرد (1 قرنتیان 15: 35-58). این مسئله که بهشت در ابرهاست، کتاب مقدسی نیست. این مسئله که روح ما در بهشت پرواز می‌کند هم کتاب مقدسی نیست. بهشتی که ایمانداران آنرا تجربه می‌کنند کره ای کامل و جدید خواهد بود که ما در آن ساکن خواهیم شد. زمین جدید از گناه، شریر، مرض، عذاب، و مرگ آزاد خواهد بود. احتمالا آن شبیه دنیای فعلی خواهد بود، یا حتی بازسازی و خلق دوبارة زمین، اما بدون لعنت و گناه.

آسمانی جدید چطور؟ مهم است که بیاد داشته باشیم که در فکر قدما آسمانها به آسمان و فضای بیرونی زمین گفته می شد، و جایی که خدا در آن سکونت داشت. بنابراین، وقتی مکاشفه 21: 1 به آسمانی جدید اشاره می‌کند، احتمالا اشاره می‌کند که تمامی دنیا دوباره سازی می‌شود – زمینی جدید، آسمانی جدید، کهکشانی جدید. بنظر می‌آید که بهشت خدا هم بازسازی می‌شود، تا به همه چیز در جهان شروعی تازه بدهد، چه روحانی و چه جسمانی. آیا ما به آسمانهای جدید دسترسی داریم؟ احتمالا، اما ما باید صبر کنیم تا اینرا خود دریابیم. بیایید به کلام خدا اجازه بدهیم درک ما از بهشت را آنطور که می خواهد شکل دهد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...