افسانه‌ی سیمرغ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
روزی روزگاری دنیا پر از پرنده بود. پرنده ها هم مثل ما آدمها بودند. غمها داشتند و دردها . شادی هم داشتند. حتی جشن و عید وعروسی. اما هیچ کسی احساس خوشبختی نمی کرد. بعضی ها ثروت داشتند و اما خیلی چیز ها مثل فرزند، سلامتی و دوست خوب نداشتند و می گفتند بدبختیم. بعضی ها هم از سلامتی و زن و فرزند و مهر...