مدّعیان سفارت و نیابت- قسمت چهارم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
دعوی سفارت، همان ادعای ارتباط با امام حجّت(ع) در زمان غیبت کبرا است. مدعیان سفارت، ادعا می‌کنند که احکام شرعی و مسائل فقهی را از امام(ع) دریافت می‌کنند؛ گاهی این احکام و مسائل درست و راست و مبتنی بر نظر فقها است و برخی از آنها نیز نادرست و باطل است. * اشاره: پیش از این، به معرفی گروه‌های مدّعی س...

مدّعیان سفارت و نیابت- قسمت سوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در شهر بصرة عراق نیز گروهی با نام «انصار الامام المهدی» اعلام وجود نمودند. رهبر آنان فردی به نام احمد الحسن بود که ادعای ارتباط با امام مهدی(ع) را داشت و می‌گفت امام(ع) را ملاقات کرده و مستقیماً اوامر و دستوراتی از جانب ایشان دریافت می‌کند. وی مدعی بود که امام(ع) به او دستور تبلیغ برای ایشان داد...

مدعیان سفارت و نیابت- قسمت دوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اخیراً در بحرین گروهی پا به عرصه وجود نهاده که به گروه «سفارت یا باب المولی» معروف شده است. این گروه طرفدار شخصی به نام «عبدالوهاب بصری» هستند. او در زندان بحرین، ادعای ارتباط با نمایندة امام مهدی(ع) در خواب را می‌کرد و می‌گفت: برخی اوامر و نواهی از جانب ایشان به او رسیده است. گروهی این ادعای او...

مدعیان مهدویت، بابیت و سفارت- قسمت اول

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
«علی محمد شیرازی» معروف به باب نیز یکی دیگر از این اشخاص بود. او در سال 1235 ق. در شیراز به دنیا آمد. وی در ابتدا ادعا می‌کرد که باب مهدی موعود(ع) است. پس از مدتی مدعی شد که خود مهدی موعود(ع) است و زمانی که مشاهده کرد اشخاص نادان و احمق زیادی دور او جمع شده‌اند، ادعای خداوندی کرد. اشاره: با سپاس...