ِتِایسِم باز یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

"تِایسِم باز" یا " باز بودن خداشناسی" و "باز بود خدا" سعیی است برای توضیح پیشدانی خدا در رابطه با ارادة آزاد انسان. بحث خداشناسی باز اساسا این است که انسانها حقیقتا آزادند، اگر خدا دقیقا آینده را می دانست، انسانها نمی‌توانستند واقعا آزاد باشند. بنابراین، خدا کاملا همه چیز را دربارة آینده نمی‌داند. خداشناسی باز می‌گوید که آینده دانستنی نیست. بنابراین، خدا آنچه را که دانستنیست می‌داند، نه آینده را.

خداشناسی باز این را بر اساس آیاتی از کتاب مقدس باور دارد که می‌گوید خدا "پشیمان شد" یا "تعجب کرد" و یا "بنظر می‌آید که "مطلع شد" (پیدایش 6: 6، 22: 12، خروج 32: 14، یونس 3: 10). در نور آیات بسیار دیگری که اعلام می‌کند خدا آینده را می‌داند، می‌توان این آیات را اینطور درک کرد که خدا خود را بطوری که انسان او را درک کند توضیح می‌دهد. خدا می‌داند که اعمال و تصمیمات ما چه خواهند بود، اما او تغییر عقیده می‌دهد یعنی در رابطه با اعمال ما عملش را عوض می‌کند. معنی ناراحتی خدا از شرارت انسان این نیست که از انجام آنها اطلاع نداشت.

بر خلاف خداشناسی باز، مزمور 139: 4، 16 می‌گوید "زیرا که سخنی بر زبان من نیست جز اینکه تو ای خداوند آنرا تما مادانسته ای...چشمان تو جنین مرا دیده است. و در دفتر تو همة اعضای من نوشته شده." چطور خدا می‌توانست نبوت های در مورد مسیح را با آنهمه جزئیات در عهد عتیق بیان کند اگر از آینده خبر نداشت؟ و چطور خدا بهر شکلی می‌توانست نجات ما را تضمین کند اگر از آینده خبر نداشت؟

در نهایت، خداشناسی باز اشتباه است در اینکه سعی می‌کند چیزی را که نمی‌توان توضیح داد توضیح دهد – یعنی رابطه بین پیشدانی خدا و ارادة آزاد انسان. درست مثل غایت کَلوینیسِم که اشتباه است چون انسان را فقط بعنوان یک عروسک از پیش برنامه ریزی شده معرفی می‌کند، خداشناسی باز هم اشتباه است چون عالِم بودن و اقتدار و بزرگی خدا را رد می‌کند. خدا را باید با ایمان درک کرد، چون "بدون ایمان بدست آوردن رضایت خدا محال است" (عبرانیان 11: 6 الف). پس خداشناسی باز کتاب مقدسی نیست و فقط یک راهی است برای انسان فانی که سعی می‌کند خدای باقی و ابدی را درک کند. پیروان مسیح باید خداشناسی باز را رد کنند. درحالیکه خداشناسی باز توضیحی برای رابطة بین پیشدانی خدا و ارادة آزاد انسان است، اما توضیحی کتاب مقدسی نیست.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...