عیسی مسیح کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عیسی مسیح کیست؟ آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی هستند که وجود و ماهیت عیسی مسیح را زیر سؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است که عیسی مسیح مردی بود که 2000 سال پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می‌کرد. بحث واقعی زمانی آغاز می‌شود که صحبت از هویت مسیح به پیش آید. تقریباً در همۀ ...

آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس به ما می‌گوید که بجز عیسی مسیح هیچکس هرگز خدا را ندیده است (یوحنا 1: 18). در خروج 33: 20 خدا می‌گوید، "و گفت روی مرا نمی‌توانی دید زیرا انسان نمی‌تواند مرا ببیند و زنده بماند". این قسمت از کلام بنظر مغایر با قسمتهای دیگر می‌آید که تعریف می‌کند چند نفر خدا را دیده اند. مثلا، خروج 33: 19...

آیا اشتباه است که خدا را زیر سوال ببریم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
موضوع این نیست که ما خدا را زیر سوال ببریم، بلکه به چه صورت و به چه دلیلی اینکار را انجام دهیم. خدا را زیر سوال بردن بخودی خود اشتباه نیست. حبقوق نبی سوالاتی برای خدا دربارة زمان و نقشة او داشت. حبقوق، نتنها بخاطر سوالاتش از طرف خدا ملامت نشد، بلکه خدا او را با حوصله جواب داد و این نبی کتابش را ...

چرا خدا اجازه می‌دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و سونامی اتفاق بیفتند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
چرا خدا اجازه می‌دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ در اواخر 2004 فاجعة سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در 2005 در جنوب شرقی آمریکا و گردباد در سال 2008 در میانمر باعث شد خیلی از مردم خوبی خدا را زیر سوال ببرند. خیلی ناراحت کننده است که ...

آیا خدا هنوز معجزه می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خیلی از مردم می خواهند خدا معجزه کند تا خودش را به آنها ثابت نماید. مثلا می‌گویند "اگر فقط خدا یک معجزه ای می‌کرد، و یا علامتی نشان می داد، من باور می‌کردم!" این حرف، مخالف کلام خداست. وقتی خدا معجزات عظیم و اعجاب آور برای قوم اسرائیل انجام می داد، آیا باعث شد که آنها خدا را اطاعت کنند؟ نه، قوم ...

خدا مرد است یا زن؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، دو حقیقت واضح می‌شود. اول اینکه، خدا روح است و خصوصیات محدود انسان را ندارد. دوم اینکه، همة شواهد کتاب مقدسی در این توافق دارند که خدا خود رابشکل یک مرد به انسان ظاهر کرد. اول از همه باید طبیعت حقیقی خدا درک شود. این واضح است که خدا یک شخص است، چون خدا همة خصوصیا...

آیا خدا به اراده اش تغییر می‌دهد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ملاکی 3: 6 می‌گوید "من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم و از این سبب شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید." همینطور یعقوب 1: 17 می‌گوید "هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می‌شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایة گردش نیست." معنی اعداد 23: 19 از این واضح تر نمی‌تواند باشد که "خدا...

چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
یک بحث متداول از طرف کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و یا در وجود او شک دارند این است که اگر همه چیز باید آفریننده ای داشته باشد، پس خدا هم باید آفریننده ای داشته باشد. نتیجه این است که اگر خدا باید آفریننده ای می داشت دیگر خدا نبود ( و اگر خدا خدا نیست، آنوقت البته خدایی وجود ندارد). این سوال مثل...

آیا خدا امروزه هم با ما صحبت می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس می‌گوید که خدا امروزه هم با مردم سخن می‌گوید( خروج 2: 14، یوشع 1: 1، داوران 6: 18، 1 سموئیل 3: 11، 2 سموئیل 2: 1، ایوب 40: 1، اشعیا 7: 3، ارمیا 1: 7، اعمال 8: 26 و 9: 15 – این فقط نمونة کوچکی است). دلیل کتاب مقدسی وجود ندارد که بگوید خدا امروزه نمی‌تواند با مردم بطور قابل شنیدن صحبت کن...

چرا خدای عهد عتیق اینقدر با خدای عهد جدید فرق دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در قلب این سوال سوء تفاهمی است نسبت به شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید. طریق دیگری که می‌توان این سوال اساسی را مطرح کرد وقتیستکه مردم می‌گویند "خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جدید خدای محبت." این حقیقت که کتاب مقدس مکاشفه ای تدریجی و پیش رونده از خداست که از طریق وقایع تاریخی و از طریق ...

آیا حیوانات به بهشت میروند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس هیچ تعلیم خاصی مبنی بر اینکه آیا حیوانات دارای "روح" هستند ویا اینکه به بهشت میروند، ندارد. با این وجود، استفاده از چند اصول کلی کتاب مقدسی میتواند تا حدودی موضوع را روشن تر کند. کتاب مقدس روشن کرده است که در انسان (پیدایش 2: 7) و در حیوانات (پیدایش 1: 30؛ 6: 17؛ 7: 15 و22 ) روح حیات...

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه میگوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه 7: 3-4). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، از پیروی خداوند منحرف میشدند. حکم مشابهی در عهد جدید نیز آمده است، اما در سطحی بسیار متفاوت: "زیر یوغ نام...

همسر قائن که بود؟ آیا قائن با خواهرش ازدواج کرده بود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس مشخصاً نمیگوید که همسر قائن چه کسی بود. شاید تنها جواب ممکن این باشد که قائن خواهرش یا برادر زاده و یا نوۀ برادرش را به همسری اختیار نمود. کتاب مقدس دقیقاً مشخص نکرده که وقتی قائن برادرش هابیل را کشت چند ساله بود (پیدایش 4: 8). از آنجائی که هردو برزگر بودند، احتمالاً کاملاً بالغ بوده ...

کتاب مقدس دربارۀ دایناسورها چه میگوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
موضوع دایناسورها در کتاب مقدس، برای سالها بخشی از مباحث جنجالی جوامع مسیحی بوده است؛ که بیشتر پیرامون موضوعاتی چون عمر زمین، تفسیر درست مطالب کتاب پیدایش، و تفسیر کشفیات فیزیکی اطرافمان بوده است. آنانی که معتقدند زمین عمری بسیار طولانی داشته است (عمر ماقبل تاریخ) کتاب مقدس را بخاطر عدم اشاره به...

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه میگوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه 7: 3-4). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، از پیروی خداوند منحرف میشدند. حکم مشابهی در عهد جدید نیز آمده است، اما در سطحی بسیار متفاوت: "زیر یوغ نام...