تئوری طرح هوشمندانه چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

تئوری طرح هوشمندانه می‌گوید که برای توجیه ساختمان پیچیده و غنی از اطلاعات بیولوژی وجود عواملی هوشمندانه لازم است که این عوامل قابل تحقیق هستند. نمادهای مخصوصی در بیولوژی توضیح استاندارد اتفاقی داروین را رد می‌کنند، چون بنظر می‌آید که باید طرحی وجود داشته باشد که این خود نشانة وجود طراحیست. سه بحث اولیه در تئوری طرح هوشمندانه وجود دارد: 1) کم نشدن پیچیدگی این طرح، 2) پیچیدگی اختصاصی در طرح، و 3) هماهنگی قوانین فیزیکی آن با ادامة حیات در زمین.

کم نشدن پیچیدگی را می‌توان اینطور بیان کرد "...یک سیستم منفرد که از چندین قسمت در رابطه باهم و کاملا هماهنگ درست شده تا با هم به عمل اصلی آن کمک کنند، بطوریکه برداشتن هر یک از آن قسمتها سیستم را از کار می اندازد." ساده تر بگوییم، حیات از قسمتهایی درست شده که به هم متکی هستند تا مفید باشند. جهش اتفاقی ممکن است باعث ایجاد یک قسمت جدید شود، اما نمی‌تواند باعث توسعة یک سیستم چند قسمتی در حال فعالیت شود. برای مثال، چشم انسان واضحا یک سیستم بسیار مفید است. بدون کرة چشم، عصب بینایی، و قشر بینایی مغز، یعنی یک چشم ناقص ناشی از جهش اتفاقی درواقع برای ادامة حیات یک رده از موجودات خراب کننده است و بنابراین می‌تواند آن رده را در ضمن انتخاب طبیعی منغرض کند. یک چشم یک سیستم مفید نیست مگر اینکه همة قسمتهایش هم موجود و هم فعال باشند. پیچیدگی اختصاصی یعنی از آنجایی که طرحهای پیچیدة مخصوصی در موجودات دیده می‌شود، باید یکنوع راهنمایی اولیة موجود بوده باشد. بحث پیچیدگی اختصاصی می‌گوید که غیرممکن است یک پدیدة پیچیده از طریق مراحل اتفاقی ایجاد شود. مثلا یک اطاق که در آن صد میمون و صد کامپیوتر است ممکن است بالاخره چند لغت تولید کند، و یا حتی یک جمله، اما هرگز یک نمایشنامة شکسپیر تولید نمی‌کند. و بیولوژی حیات چقدر پیچیده تر از یک نمایشنامة شکسپیر است؟

هماهنگی قوانین فیزیکی دنیا و وجود حیات بر روی زمین به ما می‌گوید که دنیا بطور دقیق تنظیم شده است تا حیات بر روی زمین وجود داشته باشد. اگر نسبت در صد عنصر های هوای جو زمین کمی عوض شود، بسیاری از رده های موجودات بسرعت نابود می‌شوند. اگر زمین چند مایل نزدیکتر و یا دورتر از خورشید بود، بسیاری از رده های موجودات می مردند. وجود و ادامة حیات بر زمین به عوامل بسیار زیادی نیاز دارد که با هم در هماهنگی کامل باشند بطوریکه غیرممکن است همة این عوامل بوسیلة اتفاقات غیر همانگ اتفاقی بوجود بیایند.

در حالیکه تئوری طرح هوشمندانه سعی بر تعیین این منشا هوشمند ندارد (خدا یا آدمهای فضایی و یا چیز دیگر)، اکثر کسانی که به تئوری طرح هوشمندانه اعتقاد دارند به خدا ایمان دارند. آنها این طرح هوشمندانه را که دنیای بیولوژی را کنترل می‌کند دلیلی برای وجود خدا می‌دانند. اما در عین حال عده ای هستند که به خدا اعتقاد ندارند و نمی‌توانند دلایل قاطع این طرح را رد کنند، اما حاضر نیستند که وجود یک خدای خالق را اعتراف نمایند. آنها از این اطلاعات این برداشت را می‌کنند که زمین بوسیلة یک نژاد برتر فضایی درست شده است. البته آنها به منشا این آدمهای فضایی اشاره ای نمی‌کنند، بنابراین باز بر میگردند به بحث اولیه ای که جواب موجهی ندارد.

تئوری طرح هوشمند همان خلقت کتاب مقدسی نیست. اختلاف مهمی بین این دو وجود دارد. خلقت کتاب مقدسی با این نتیجه شروع می‌شود که حساب کتاب مقدس از خلقت درست و قابل اعتماد است، و حیات بر روی زمین بوسیلة یک طراح هوشمند طرح شده است – خدا. آنوقت آنها دنبال دلیلی برای راه طبیعی حمایت از این نتیجه هستند. معتقدان به طرح هوشمندانه با راه طبیعی شروع می‌کنند و به این نتیجه می رسند که حیات بر روی زمین بوسیلة یک طراح هوشمند طرح شده است (هر کس که باشد).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...