نگاه اجمالی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
حمله خواب که نباید با صرع اشتباه شود، به یک معنا عکس بی‌خوابی است. کسی که حمله خواب دارد، ناگهان احساس خواب آلودگی غیرقابل کنترل می‌کند. این نوع نیاز به خواب تقریبا 15دقیقه طول می‌کشد. آنگاه شخص از خواب بیدار می‌شود و احساس می‌کند که استراحت کرده است. هر چند که حمله خواب تجدید قوا می‌دهد، ولی دو...

عفریته شب The Night Hag ( بختک )

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این موجود یکی از ترسناک ترین نیروهای شیطانی است ک فرد میتواند تجربه کند . این موجود از دسته ارواح خبیث و خوناشامی روحی است . و در متون و گزارشات ساحران از این موجود به نامهای ساکاکابا س و اینکاباس هم نام برد شده . این موجود تنها توسط قربانیانش احساس میشود . اولین برخورد هنگامی روی میدهد که قربان...

بختک - روایت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
من زیاد خواب می بینم. رنگی هم می بینم با حضور کامل همه ی حواس پنج گانه (و گاه بالاتر). پر تعداد هم می‌بینم: هر روز صبح چهار پنج تایی شان یادم هست. رویا اصولن بخش عمده ای از زندگی من است که به اندازه ی بیداری اهمیت دارد. از روزی که هزارتوی خواب را نوشته ام، رویاهایم بسیار عمیق تر شده اند. این الب...

فلج خواب – بختک فلج خواب

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
sleepparalysis  فلج خواب - بختک فلج خواب به حالت ناتوانی در انجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود. فلج خواب یـک تـجربـه ی دلــهره آور و هراس انگیز می بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدار شـدن از خـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی به خـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چند ثانیه تا چـند ...

بختک‌ چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بَخْتَک‌، موجودی‌ وهمى‌ و شبرو که‌ صورت‌ جسمانى‌ ندارد و همچون‌ سایه‌ یا شبح‌ شبها به‌ بستر آدمیزادگان‌ مى‌آید و خود را روی‌ خفتگان‌ مى‌افکند. خفتگان‌ در زیر گرانى‌ بختک‌ احساس‌ سنگینى‌ مى‌کنند و حالت‌ خفگى‌ به‌ آنان‌ دست‌ مى‌دهد. بختک‌ را مترادف‌ کابوس‌ ( برهان‌...، نیز داعى‌ الاسلام‌، ذیل‌ بخت...

بختک از نگاه علم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انگار خواب می‌بیند، ولی نه. می‌خواهد از ترس فریاد بکشد، ولی دست و پایش را زنجیر کرده‌اند و راه گلویش را بسته‌اند. انگار چیزی روی سینه‌اش سنگینی می‌کند. از شدت وحشت، تمام بدنش فلج شده و تکان نمی‌خورد. خوب که نگاه می‌کند می‌بیند چیزی شبیه یک موجود وحشتناک و گاهی پشمالو روی سینه‌اش نشسته و گویی جان...

بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را باکابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست، بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، ...

فلج خواب – بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب(sleep paralysis) به حالتناتوانی درانجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود.فلج خواب یـک تـجربـه یدلــهره آور و هراس انگیز می‌بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدارشـدن ازخـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی بهخـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چندثانیه تاچـند دقیـقه بـه طـول می انجام...

بررسی علمی پدیده (بختک)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب یا به اصطلاح عموم " بختک " با زمینه ژنتیکی در نتیجه استرسهای روزمره به وقوع میپیوندد و هیچگونه عارضه جسمی در پی ندارد. تشریح چگونگی فلج خواب یا بختک   دقیقا پیش از خواب طبیعی و یا هنگام بیدار شدن بامدادی وهنگامی که فرد دراز کشیده حالتی موسوم به فلج خواب رخ می دهد که در آن فرد برای چندثا...

بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بختک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را با کابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست. بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، د...

واسطه‌ها (مدیوم‌ها) و غیبگوها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انواع متعددی از واسطه‌ها ( مدیوم‌ها ) با توانایی‌ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است:   مدیوم‌های فیزیکی (جسمانی یا مادی) : این واسطه‌ها از این قدرت برخوردارند که ارواح را در قالب یک شکل جامد و به هم فشرده، به نمایش بگذارند. ...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم یا واسط یا واسطه گر,شخصی است که در جسم او مقدار زیادی از ماده اکتوپلاسم "ماده ای که علمای روح شناس غربی معتقدند,جنس روح از آن ماده تشکیل شده است"یا تلپلاسم وجود دارد.بیشتر مردم واجد صفت مدیومی هستند،البته به درجات گوناگون,زیرا اختلاف آنها به واسطه کمی و زیادی همان ماده اکتوپلاسم در بدن آنه...

چرا از مدیوم باید استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در ارتباط و گفتگوی ارواح با زمینی‌ها همیشه لازم نیست از مدیوم (یا واسطه)استفاده شود.بلکه ارواح با عمل شیمیایی و ساختن اعضای صوتی منطبق با درک حواس ما(مثل دهان.حنجره.زبان و ریتین)میتوانند مسقتقیما" تولید صوت و صدا کنند و با حاضرین در جلسه یا افراد دیگر ارتباط و گفتگو برقرار نمایند.زیرا علمای علم ...

فرضیه برون فکنی کالبد اختری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برون فکنی کالبد اختری ، فرضیه ای است که بیان می دارد یک فرد بر اثر تمریناتی خاص قادر است به بیرون از جسم خود برون فکنی کرده و سپس به میل خود به جسمش برگردد. این عمل می‌تواند بارها و بارها تکرار شود و فرد هوشیاری کاملی از ابتدای کار تا انتهایش داشته باشد... تفاوت برون فکنی با رویابینی هوشیارانه د...

شکل ارواح...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
روح که علت زنده بودن بدن‌هاست علم و قدرت عظیمی دارد. ما با روح آشنا نیستیم و نمیدانیم این قدرت و علم از کجا ناشی میشود و نمیتوانیم در این موارد تحقیق کنیم. این موضوع در تماسی که با ارواح گرفته میشود بخوبی آشکار است. آنها از کنه فکر ما خبر دارند و بسادگی به سئوالاتی که فقط در فکر ما مطرح میشود پا...