دیدگاه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
از دیدگاه شناختی، تمدنها به دو گروه تقسیم می‌شوند. تمدنهای معروف و شناخته شده و تمدنهای کمتر معوف و شناخته نشده. تمدنهای شناخته شده عبارتند از تمدنهای ایران، روم، چین، مصر. این تمدنها بیشتر از آن جهت شناخته شده‌اند که در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود از راههای مختلف چه صلح‌آمیز و چه جنگ، خود را به ...