سیمرغ، پرنده افسانه‌ای ایران باستان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
سابقه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام می‌رسد. سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام "ویسپوبیش" یا "هرویسپ تخمک" که در بردارنده دانه همه گیاهان است، آشیان دارد. کلمه سیمرغدر اوستا به صورت "مرغوسئن" آمده که جزء نخستین آن به معنای "مرغ"است وجزء دوم آن با اندکی د...

سیمرغ{مُ}:

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این نام از دو جزء تشکیل شده است و در اصل «سین مرغ» بوده است که هندی باستان آن را کلمه‌ی سیمرغ در اوستا به صورت «مرغوسئن » ذکر شده است که جزء نخست آن با اندکی دگرگونی در پهلوی به صورت «سین» و در فارسی دری «سی » خوانده شده است و جزء دوم آن به معنای «مرغ» است. محققان بخش اول این واژه ها که از کلمه ...

داستان سام و سیمرغ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سام نریمان، امیر زابل و سرآمد پهلوانان ایران، فرزندی نداشت و از اینروخاطرش اندوهگین بود. سرانجام زن زیبارویی از او بارور شد و کودکی نیکچهرهزاد. اما کودک هرچند سرخ روی و سیاه چشم و خوش سیما بود موی سر و رویش همهچون برف سپید بود. مادرش اندوهناک شد. کسی را‌یارای آن نبود که به سامنریمان پیام برساند ...

سیمرغ در ادیان مختلف

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
حتماً تاکنون در فیلمها و داستانهای تخیلی، جسته و گریخته با برخی از این موجودات افسانه‌یی آشنایی پیدا کرده‌اید. مثلاً با نام سیمرغ. سیمرغ نهمختص شاهنامه و افسانه‌های کهن ایرانی بلکه در داستانهای اسطوره‌یی سایرملل نیز با تعابیری کم و بیش متفاوت روایت شده است. حتماً شما خوانندگانمجله در فیلم «داستا...

سیمُرغ در ایران باستان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سابقه ی حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام می رسد.آنچه از اوستا و آثار پهلوی بر می آید، می توان دریافت که سیمرغ، مرغی استفراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام "ویسپوبیش" یا "هرویسپ تخمک" که دربردارنده ی تخمه ی همه ی گیاهان است،آشیان دارد.در اوستا اشاره شده که ایندرخت در در دریا...

سیمرغ (عنقا، سیرنگ)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سیمرغ پرنده‌ای شگرف و اسطوره‌ای است که جلوه‌های متفاوت و خارق­العاده درعرصه­ی افسانه، حماسه، فلسفه، عرفان، و به طور کلی در فضای فرهنگ ایرانیداشته است. سیمرغ واژه‌ای فارسی و مخفف "سین مرغ" است که در "اوستا" بهصورت "مرغوسئنه" و در "پهلوی" "سین مورو" نامیده شده است. "سئنه" ظاهرا درایران باستان نام‌...

یک لبخند پیشکش معمای سیمرغ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
براستی سیمرغ چیست؟تنها نقطه‌نظر مشترک در مورد سیمرغ را در بین متون کهن می‌توان پرنده بودناین موجود افسانه‌ای دانست. در بسیاری موارد به توصیف این پرنده افسانه‌ایپرداخته شده است ولی در معدود متونی نیز بعد از تفاسیر زیاد بیان شده استکه در حقیقت «سی مرغ» تشکیل‌دهنده سیمرغ است.اما این بشر دو پا که عل...