افسانه پیدایش قوم ترکمن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
جامعه شناسان و اتنو لوژیست ها (عالمان علم طوایف بشر) بر این عقیده اند که با آّگاه نبودن از گذشته خود، آینده را نگریسستن از محالات است. و با اعتقاد بر این اصل است که نیاکان ما و گذشتگان نژادهای دیگر دانستن هفت نسل را به هر فردی از افراد یک قوم واجب و فرض دانسته اند. در تاریک اتراک، اغوز ، اجداد ت...