دیدگاه سهروردی و ملاصدرا دربارة علیّت مثل و عالم خیال منفصل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
چکیده: شیخ اشراق و صدرالمتألهین، از یک سو به عالم مثال منفصل قائل بوده؛ و از سوی دیگر، به اثبات نظریة مثل افلاطونی و ارباب انواع پرداخته، و آنها را علّت عالم ماده و افراد مادی هر نوع دانسته‌اند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و نقد براهین شیخ اشراق و ملاصدرا در باب اثبات علّیت ارباب انواع نسبت به افراد ما...

دیدگاه شیعی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برخی نویسندگان عالم مثال را با عالم مُثُل اشتباه گرفته‌اند و در حقیقت از لغتی با شباهت بسیار زیاد بطور اشتباه استفاده کرده‌اند. مرتبه عالم مثال در بین سایر عوالم کجاست؟ و آیا حقیقت مادی دارد؟ پرسش: موقعیت عالم مثال در بین سایر عوالم کجاست؟ آیا مثل این دنیا حقیقت مادی دارد؟ اینکه ادعیه قضا و قدر ...

مثل افلاطونی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی است که برخی از فلاسفهء مسلمان و قبل از همه شیخ شهاب‌الدین‌ سهروردی وی را اشراقی و رئیس اشراقیون نامیده‌اند و مسلم است که آراء فلسفی وی در نظریه‌های برخی از حکما و فلاسفهء مسلمان بی‌تأثیر نبوده است.(مانند میرداماد، صدرالمتألهین و میرفندرسکی).در میان‌ نظریه‌های فلسفی افل...

بررسی عالم مثل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در مورد عالم مُثُل بسیار سخن گفته شده است. به صراحت می‌توان گفت افلاطون در این مورد اشتباهات بزرگی نموده است و بیش از نود و نه درصد برداشتهای وی غلط و برداشت شخص و ممکن است آلوده به اغراض شخصی باشد. درک عالم مُثُل به قابلیت بسیار بالایی دارد که در هر کسی وجود ندارد و چنانچه هم کسی به شهود عالم م...