ِآیا نجات جهانی/ یونیورسالیسِم کتاب مقدسی است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
یونیورسالیسِم عقیده ایست که در آن همه نجات را دارند. امروزه خیلی از مردم هستند که به نجات جهانی اعتقاد دارند و قبول دارند که همه به بهشت خواهند رفت. احتمالا فکر اینکه مردها وزنان یک زندگی ابدی توام با شکنجه را در جهنم داشته باشند باعث می‌شود بعضی ها تعلیم کتاب مقدس را در اینباره رد کنند. برای بع...

ِآگنوستیسیزم یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آگنوستیسیزم دیدی است که در آن اثبات و یقین به وجود خدا غیرممکن است. کلمة "آگنوستیک" اساساً یعنی "ندانستن" آگنوستیسیزم یک نوع صادقانه ای از اِتیاِسم است. اِتیاِسم می‌گوید که خدا وجود ندارد- موقعیتی که نمی‌توان آنرا ثابت کرد. آگنوستیسیزم می‌گوید که بودن یا نبودن خدا را نمی‌توان ثابت کرد، پس غیرممک...

اِیتیِسِم یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اِیتیِسِم دیدی است که در آن خدا وجود ندارد. اِیتیِسِم چیز جدیدی نیست. مزمور 14: 1، که داوود آنرا در هزار سال قبل از میلاد نوشت به اِیتیِسِم اشاره می‌کند: "احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست." آمار اخیر نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از مردم ادعا می‌کنند اِیتیِست یا بی خدا هستند. آیا اِیتیِسِم واق...

کتاب مقدس دربارة شفا چه می‌گوید؟ آیا در نجات مسیح شفا هم هست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اشعیاء 53: 5، که در 1 پطرس 2: 24 هم در مورد آن آمده، یک آیة کلیدی در بارة شفاست، اما اکثرا اشتباه فهمیده شده و اشتباه به آن عمل کرده شده است. "حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم." کلمة شفا یافتیم می‌تواند هم شفای ...

آیا چنین چیزی بعنوان حقیقت مطلق / حقیقت جهانی وجود دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برای درک حقیقت مطلق و یا حقیقت جهانی ما باید اول حقیقت را تعریف کنیم. بر طبق لغت نامه، حقیقت یعنی "مطابق با حقیقت و واقعیت" "چیزی که بعنوان حقیقت ثابت و قبول شده است". بعضی از مردم می‌گویند که حقیقت واقعی وجود ندارد، بلکه فقط تصورات و عقاید موجودند. بعضی دیگر عقیده دارند که نوعی از حقیقت یا واقع...

ده فرمان کدامند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ده فرمان ده قانون در کتاب مقدس هستند که خدا به ملت اسرائیل بعد از مدت کوتاهی از خروج از مصر داد. ده فرمان در واقع خلاصه ای از 613 فرمان در قوانین عهد عتیق است. اولین چهار فرمان در رابطه با خداست. آخرین شش فرمان در رابطه با رابطه با یکدیگر است. ده فرمان در کتاب خروج 20: 1-17 و تثنیه 5: 6-21 در کت...

آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می‌دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا جزئی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آیا خدا امروزه هم می‌تواند به مردم رویا بدهد؟ بله، آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می‌دهد؟ احتمالا. آیا ما باید انتظار داشته باشیم رویا یک چیز روزمره برای ما باشد؟ نه. چنانکه در کتاب مقدس می‌گوید، خدا با مردم در خیلی از موارد بصورت رویا صحبت می‌کرد. نمونه های آن یوسف پسر یعقوب، یوسف شوهر مریم، سل...

آیا کتاب مقدس مرگ حواریون را ثبت کرده است؟ هر یک از حواریون چگونه مردند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تنها حواری که مرگش در کتاب مقدس ثبت شده است، یعقوب می‌باشد (اعمال رسولان 12: 2). پادشاه هیرودیس یعقوب را با شمشیر کشت، احتمالا سر او را با شمشیر زد. نوع مرگ حواریون دیگر از طریق کلیسا منتشر شد، ما در اینباره نباید خیلی روی مراجع دیگر حساب کنیم. در کلیسا شایعترین مطلب در رابطه با مرگ پطرس رسول ای...

دید مسیحی درمورد پیشگو چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس شدیدا احضار ارواح، فالگیری و پیشگویی را منع می‌کند (لاویان 20: 27، تثنیه 18: 10-13). فالگیری، ستاره شناسی، پیشگویی، و کف بینی همه در این محدوده حساب می‌شوند. امکان وجود این کارها نشان می‌دهد که خدایان، فرشتگان و روحهای مرده گان قادرند با ما صحبت کرده، ما را نصیحت و راهنمایی کنند. این "...

تعبیر خواب مسیحی؟ آیا خوابهای ما از خدا هستند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این سایت خدمت تفسیر خوابهای مسیحی را ندارد. ما خواب تعبیر نمی کنیم. ما شدیدا اعتقاد داریم که خواب مردم و تفسیر آن چیزیست بین آنها و خدا. آیا خدا هنوز از طریق خواب صحبت می‌کند؟ در کلام خدا می‌بینیم که او بارها با مردم در خواب صحبت کرد. نمونه های آن کسانی هستند مثل یوسف، پسر یعقوب (پیدایش 37: 5-10...

آیا چیزی بعنوان آدمهای فضایی یا یو اِف اُ وجود دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اول از همه، بگذارید آدمهای فضایی را شرح دهیم یعنی آنها موجوداتی هستند که می‌توانند تصمیم های اخلاقی بگیرند، هوشمندند، و احساسات و اراده دارند. بعد، چند حقیقت اخلاقی هم در اینباره وجود دارد: 1) انسان تا بحال تقریبا به تمام سیاره های منظومة شمسی سفینة فضایی فرستاده است. بعد از مشاهدة این سیاره ها،...

دوازده شاگرد مسیح یا حواریون چه کسانی بودند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کلمة "شاگرد" به کسی گفته می‌شود که پیرو و در حال یادگیریست. کلمة "حواری" یعنی کسی که فرستاده شده است. وقتی عیسی بر روی زمین بود، دوازده پیرو او حواریون خوانده می شدند. دوازده شاگرد عیسی مسیح، او را دنبال می‌کردند، از او یاد می گرفتند، و بوسیلة او تعلیم و تربیت می شدند. بعد از قیام و صعود او، عیس...

آیا عطایای معجزه آسا برای امروزه است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اول، مهم است که بدانیم معنی این سوال این نیست که آیا خدا امروزه هنوز معجزه می‌کند. احمقانه و غیر کتاب مقدسی است اگر ادعا کنیم که خدا امروزه مردم را شفا نمی‌دهد، با مردم حرف نمی زند، و آیات و معجزات انجام نمی‌دهد. سوال این است که آیا عطایای معجزه آسا چنانکه در 1 قرنتیان 12-14 توضیح داده شده است، ...

چطور بدانم عطایای روحانی من چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فرمول اسرار آمیزی برای تعیین کردن عطایای روحانی وجود ندارد. روح القدس عطایای روحانی را بطوریکه صلاح بداند به اشخاص می بخشد (1 قرنتیان 12: 7-11). یک مشکل عمومی برای مسیحیان این وسوسه است که آنقدر در عطایای روحانی درگیر می‌شوند که فقط می خواهند خدا را در محدودة عطایی که فکر می‌کنند عطایشان است خدم...

کفر به روح القدس چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مفهوم "کفر به روح القدس" در مرقس 3: 22-30 و متی 12: 22-32 آمده است. کلمة کفر بطور کلی ممکن است "بی احترامی توام با یاغیگری" معنی شود. این کلمه ممکن است به گناهانی اطلاق شود مثل لعنت کردن خدا و یا عمدا تحقیر کردن چیزهایی که مربوط به خداست. همچنین بدی و شرارت را به خدا نسبت دادن، یا انکار کردن خوب...