قبر و برزخ در قرآن

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
مقدمه: عالم قبر نوعی زندگی است که بین دنیا و قیامت قرار گرفته است قرآن مجید در تعدادی از آیات از آن سخن گفته است و از اموری که در آنجا برای انسان اتفاق می افتد خبر داده است که در این مقاله به پاره ای از این مباحث اشاره شده است. اگر لحظه جانکاه مرگ را نخستین منزل انسان پس از دنیا بدانیم، و طبعا م...

برزخ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ، در لغت به معنای حاجز و جداکنندة دو چیز از یکدیگر، و در قرآن و احادیث و متنهای فلسفی و عرفانی به همین معنا، بسیار به کار رفته است؛ مثلاً وسوسه به «برازخ الایمان » (حد واسط کفر و ایمان یا شکّ و یقین) تعبیر شده (ابن اثیر، ج 1، ص 118)، یا فاصلة میان مرگ و رستاخیز برزخ نام گرفته است. کاربرد اصط...

برزخ (برگرفته از ویکی فقه)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
از دیدگاه قرآن و روایات، برزخ و قبر یک چیز است که گاهی از آن به عالم قبر و گاهی از آن به عالم برزخ یاد می‌شود. برزخ در لغت یعنی چیزی که حایل بین چیزی و چیز دیگر باشد. [۱]ازاین رو به جهانی که میان دنیا و آخرت واقع می‌شود برزخ اطلاق می گردد؛ چنان که در آیاتی از قران، برزخ بیانگر فاصله میان دو دریا...

ارتباط عالم برزخ با عالم قبر (محل دفن میت) چگونه است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
واژه قبر در بسیاری از روایات به معنای برزخ است و منظور از فشار قبر یا سؤال و جواب نکیر و منکر در شب اول قبر شب اول انتقال انسان از این دنیا به عالم برزخ می‌باشد. در نتیجه اول شبی که انسان از دنیا رفته شب اول برزخ (قبر) او حساب می‌شود و آنچه که مربوط به فشار قبر می‌باشد عذابی برزخی است مربوط به ش...

آیا وضعیت افراد در عالم برزخ ثابت است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در برزخ زمان وجود دارد، شب و روز وجود دارد، صبح و شب وجود دارد...، برزخی‌ها به اندازه منزلت خود، از دنیا و از بستگان خود بازدید می‌کنند، در شرایطی، امکان دید و بازدید و اجتماع با همدیگر را دارند، با یکدیگر گفتگو می‌کنند. عالم برزخ، مادی صرف نیست، بلکه مثالی است، بعضی آثار جهان مادی در آنجا حضور ...

زندگی برزخی چگونه است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کلاً در ارتباط با زندگی برزخی دست ما کوتاه است و تا زمانی که ما به آنجا نرویم نمی‌توانیم آن را درک کنیم. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی نقل می‌کنند که استاد ایشان آیت الله سید احمد کربلایی که از عرفا بود زمانی که از دنیا رفت در یک حالتی ایشان را دید (ظاهراً در حالت خواب بوده است) دست ایشان را گرفت و ...

راه‌های آگاه شدن از احوال اموات در برزخ چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پاسخ اجمالی عالم برزخ حد فاصل بین دنیا و قیامت است که احکام و نظام مخصوص به خود را دارد. انسان تا زمانی که در دنیا مادی است با ابزار مادی، توانایی برقراری ارتباط با اهالی برزخ را ندارد و تنها از طریق معصومین (انبیا و امامان) با مراجعه به کلمات آنان است که می‌تواند به اطلاعات جامع و مطمئنی از آنچ...

عالم‌ برزخ‌ از زبان‌ امیر مؤمنان‌

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
امیر مؤمنان‌ فرمود: فرزند آدم‌ وقتیکه‌ به‌ آخرین‌ روز دنیا و اولین‌ روزآخرت‌ می‌رسد، مال‌ و فرزندان‌ و اعمالش‌ در نظر اومجسم‌ می‌شود! نخست‌ متوجه‌ اموال‌ خود می‌شود و به‌ او می‌گوید: بخدا سوگند! من ‌برای‌ جمع‌آوری‌ و حفظ‌ تو، بسیار حریص‌ بودم‌ و زیاد بخل‌ ورزیدم‌! حال‌ چه‌ کمکی‌ می‌توانی‌ به‌ من...

برزخ، از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ در لغت، به معنای چیزی است که در میان دو چیز دیگر حایل شود[۱] و در اصطلاح علمای اسلام به عالمی (جهانی) گفته می‌شود که مابین این جهان و جهان اخروی(قیامت) است. همچنین به عالم برزخ عالم مثال و خیال نیز می‌گویند.[۲] کیفیت عالم برزخ کیفیت عالم برزخ، مانند عالم نفس مجرد (خالی) مطلق از ماده است، یع...

برزخ، از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برزخ در لغت، به معنای چیزی است که در میان دو چیز دیگر حایل شود[۱] و در اصطلاح علمای اسلام به عالمی (جهانی) گفته می‌شود که مابین این جهان و جهان اخروی(قیامت) است. همچنین به عالم برزخ عالم مثال و خیال نیز می‌گویند.[۲] کیفیت عالم برزخ کیفیت عالم برزخ، مانند عالم نفس مجرد (خالی) مطلق از ماده است، یع...