هوروس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هوروس   هوروس یا Horus نام خدای آفتاب در اساطیر مصر باستان بود. او را فرزند هاتحور و اوزیریس می‌دانستند و به صورت انسان‌واره با سر مرغی شکاری، احتمالاً عقاب، تصویر می‌شد. هوروس یکی از کهن‌ترین ایزدان مصری بوده‌است و اعتقاد بر این بود که به انتقام پدرش با ست جنگیده‌است تا یک چشمش را از دست داده‌است.

سخمت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تندیس سخمت سخمت یا Sekhmet یا در هیروگلیف مصری  الهه‌ی جنگ و ویرانی مصر باستان بود. سخمت سری به شکل شیر داشت و معنی نام او به ویرانی و خون برمی‌گردد. او را مادر هوروس می‌دانند.

ست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ست، تصویر شده بر دیوار مقبره توتموث سوم   ست (Set or Seth)، در اساطیر مصر ایزد بیابان است. مفهوم کلی نام ست مشخص نیست، اما اغلب آن را به معنای «کسی که می‌درخشد» یا «کسی که استوار است» معنی کرده‌اند. از آنجا که ست ایزد بیابان است، او را با طوفان‌های شن و کاروان‌های تجارتی که از میان بیابان عبور م...

ایزیس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ایزیس ایزیس (Isis)، در اساطیر مصر نام یک الهه‌است. او همسر و خواهر ایزد اوزیریس و مادر ایزد هوروس بود. نام او به مفهوم «ملکه بر تخت نشسته» است و به همین دلیل، اغلب او را در حالی که اورنگی به سر دارد تصویر می‌کنند. اولین اشارت به نام ایزیس، در طول سلسه پنجم پادشاهی مصر بوده‌است، اما برجسته شدن او...

اکر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اکر: ایزد زمین اکر یا Aker یا به خط هیروگلیف مصری    خدای زمین در اساطیر مصر باستان بود. مصریان باستان بر این باور بودند که اکر نگهبان دروازه‌های سپیده‌دم است که خورشید هر صبح از آن طلوع می‌کند. او را به صورت شیری دو سر و یا دو شیر که پشت به پشت هم نشسته‌اند به تصویر می‌کشیده‌اند و در بین این دو...

اوزیریس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
اوزیریس اوزیریس Osiris، ایزد بزرگ اساطیر مصری، خداوند زندگی، مرگ و حاصلخیزی است. همچنین او را پدر همگان نیز نامیده‌اند.   نام اوزیریس اولین بار در هیروگلیف‌های تاریخی مصر به مفهوم « چشم نشسته بر اورنگ» برده شده است. از آنجا که اغلب گفته شده است ایزیس، مادر هوروس بوده و اوزیریس نیز، همسر ایزیس اس...

آنوبیس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
آنوبیس یا کشیدن قلب مردگان با کمک ترازویش، گناهکار و نیکوکار را جدا می‌کند. آنوبیس یا Anubis یا به خط هیروگلیف مصری  که او را Ienpw می‌خواندند، ایزد مرگ و مردگان و تدفین در مصر باستان بود. آنوبیس پیش از اوزیریس ایزد مردگان خوانده می‌شد و به مرور زمان به نام پسر اوزیریس شناخته شد. در اساطیر مقدمت...

آتوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آتوم، در اساطیر مصر «خدای هلیوپولیس» و «خدای محدوده‌های آسمان» خدای آفریننده‌ی جهان مادی را خلق می کند که در اغاز زمان از نو [نماد «ناموجودی» پیش از افرینش، اقیانوس بی کرانه ای از آب ساکن در تاریکی] خروج می کند تا عناصر کائنات را بسازد. او به عنوان خدای خورشید، خود تکامل می یابد و به یک وجود تبد...