بنای کولوسئوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بنای کولوسئوم را گاهی آمفی تئاتر فلاویوس نیز می نامند زیرا ساختمان آن توسط وسپاسیانوس نخستین امپراتور از سلسله امپراتوران فلاوین آغاز شد.  جانشین وی  تیتوس که در ساختمان آن از اسیران استخدام شده در جنگهای خود با یهودیان استفاده کرده بود، در سال 80 میلادی، آن را به مردم اهدا کرد. نوع ساختمان کولو...

معروفترین آمفی تئاتر دایره وار(بیضی) عظیم تاریخی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
  معروفترین آمفی تئاتر دایره وار(بیضی) عظیم تاریخی که تعدادردیف‌های صندلی آن به تعداد پنجاه هزار ودارای ۸۰ در ورودی است. واژهکلوسئوم به معنی «جایگاه بزرگ» نام دیگر آن آمفی تئاترفلاویوسی(amphitheaterum flaviusi) است. ساخت کولوسئوم توسط Vespasian (وسپاسین)امپراطور سالهای ۶۹ تا ۷۰ روم پایه گذاری شد...

وجوه اهمیت کولوسئوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  کولوسئوم و یا به قولی کلوزیوم یکی ازباشکوهترین و عظیمترین آمفی تئاترهایرومی بوده است کهشاهد فجیعترین جنایات به شکل کشتار بردگان و مسیحیان بوده است همون عرصهنبردگاه گلادیاتورها در روم باستان که الان هم درشهر رومایتالیاهمچنان پا برجاست .   کولوسئوم در سال ۷۰ بعد از میلاد ساخته شده که نبردهای خون...

کولوسئوم : سالن آمفی تئاتر رومیان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  ساخت کولوسئوم یا آمفی تئاتر Flavian توسط Vespasian امپراطول سالهای 69 تا 70 روم پایه گذاری شد، پس از آن پسرش Titus در سال 80 بعد از میلاد آنرا بنا کرد، که نهایتا توسط Domitian برادر Titus که در سال 81 بر وی غلبه کرد و بر جایگاه امپراطور روم نشست، کامل شد و به پایان رسید. کولوسئوم به عنوان اولی...

کولوسئوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  کولوسئوم معروفترین آمفی تئاتر دایره وار(بیضی) عظیم تاریخی که تعداد ردیف‌های صندلی آن به تعداد پنجاه هزار ودارای ۸۰ در ورودی است. واژه کلوسئوم به معنی «جایگاه بزرگ» نام دیگر آن آمفی تئاتر فلاویوسی است. ساخت کولوسئوم توسط وسپاسینامپراطور سالهای ۶۹ تا ۷۰ روم پایه گذاری شد، پس از آن پسرش تیتوسدر س...