سخن آغازین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برخی از پدیده‌ها که گاه و بیگاه مشاهده می‌شوند، به راستی هیچگونه تعبیر و تفسیر کاملی ندارد. گروهی از مردم سعی می‌کنند با تعابیر مختلف این پدیده‌ها را بر خود سهل نمایند اما خود نیز می‌دانند که تعبیرشان به هیچ عنوان پاسخگوی تمام و کاملی برای این پدیده‌ها نمی‌باشد. کم نیستند افرادی که در این موارد ...