نکاتی در مورد روح

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
روح شناسی، ماده اثیر، روح، رنگ روح  کلمه اثیر نزد ستاره شناسان قدیم.فلک نهم است و نزد دانشمندان طبیعی ماده ای است بدون وزن که از تمام اجسام و مداد می گذرد و امتداد صوت و گرما به وسیله موج های آن صورت میگیره.این کلمه یونانی است ماده ی اثیری ماده ای لطبف و بی وزن و سبک است که در جسد مثالی ارواح وج...

ماده اثیری چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بیایید ببینیم وقتی انسان به آن سو می رود چه اتفاقاتی برایش می‌افتد؟ مرگ ترک جسم فیزیکی است درست همان گونه که تولد پوشیدن جسم فیزیکی ست. در لحظه مرگ وقتی که جسم فیزیکی را ترک میکنیم. روح بلافاصله خود را در جسم دیگری می یابد که ((قرینه اثیری)) نام دارد. قرینه اثیری ار ماده ای بسیار ظریف و اثیری تش...

ماده اثیری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افرادی که آگاهی از وجود و قدرت آفرینش ندارند , تمام اتفاقات و رویدادهایی که در زندگی رخ می دهد را به طبیعت منسوب می کنند . این افراد معمولا از دو گروه مشخص و متمایز از هم تشکیل شده اند. گروه اول: افرادی هستند که هیچگونه شناختی از ترکیبات به وجود آورنده ذات اصلی نسل بشر , یعنی جسم مادی , تنپوش , ...

رابطه جسم اثیری با جسم مادی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
جسم اثیری از نظر جوهر ذاتی , کاملا با جسم مادی موجودات متفاوت است و از جهت سلولی و یا ملکولی , هیچگونه شباهتی با آن ندارد . مرکز اصلی حیات بشر و قدرت های وی نیز در این جسم قرار دارند , همچنین مرکز عقل و شخصیت افراد بشر در جسم اثیری آنان مستقر است و پس از مرگ هم مظاهر عقلی و شخصیتی نسل بشر , در آ...

ارتعاشات امواج روحی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  چون تمام اشیائی که در جهان مرئی فیزیکی وجهان نامرئی اثیری وجود دارند دارای ارتعاش و حرکت می باشند پس تمام انها دارای موج می باشند و موج هم طول معینی دارد و درک شدن هر شئی با حواس مادی بستگی به درجه ارتعاشات موجی ان شئی دارد در واقع به طول موج و سرعت حرکت ان امواج بستگی دارد و همه اجسام سفت سیا...

اثیر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کلمه اثیر نزد ستاره شناسان قدیم.فلک نهم است و نزد دانشمندان طبیعی ماده ای است بدون وزن که از تمام اجسام و مداد می گذرد و امتداد صوت و گرما به وسیله موج های آن صورت میگیره.این کلمه یونانی است ماده ی اثیری ماده ای لطبف و بی وزن و سبک است که در جسد مثالی ارواح وجود دارد و به آن (تلی پلاسم) میگویند....

ماده اثیری چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  اثیر ماده ای است بدون وزن که از تمام اجسام و مواد می گذرد و امتداد صوت و گرما به وسیله موج های آن صورت میگیرد. ماده ی اثیری ماده ای لطبف و بی وزن و سبک است که در جسد مثالی ارواح وجود دارد و به آن (تلی پلاسم) می گویند. باید گفت ، خود روح ذاتا موجودی مجرد و غیر مادی است و این ماده اثیری نمی توان...

قرینه اثیری

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بیایید ببینیم وقتی انسان به آن سو می رود چه اتفاقاتی برایش می افتد؟ مرگ ترک جسم فیزیکی است ، درست همان گونه که تولد ، پوشیدن جسم فیزیکی است. در لحظه مرگ وقتی که جسم فیزیکی را ترک می کنیم ، روح بلافاصله خود را در جسم دیگری می یابد که « قرینه اثیری » نام دارد . قرینه اثیری از ماده ای بسیار ظریف و ...

مقدمه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  مشاهدات گاه و بیگاه روح در طی تاریخ و گزارشات جسته و گریخته از آن، مرا بر آن داشت که مختصری در مورد «ماده اثیری» پرداخته و کاربردها و تفاوتهای آن را با روح و همچنین ارتباط آن را با روح مورد بررسی هرچند مختصر قرار دهم. از آنجا که منبع اطلاع ارائه شده اینترنت می‌باشد، بنابراین خوانندگان نیز می‌ت...