نبرد هارمجدون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خانم ««گریس هال سِل »» در کتاب تدارک جنگ بزرگ ( بر اساس پیشگویی های انبیای بنی اسرائیل ) صحبت از واقعه ای می کند که برای ورود به مدخل بحث تاریخیِ اتحاد نامقدس یهود و مسیح، جالب و بلکه ضروری بنظر می رسد . او می نویسد : «« در واشینگتن . دی . سی . اطلاع پیدا کردم که برخی از مسیحیان که بسیاری از آنه...

درج تصاویر برای هر گروه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پیش از این وبلاگ، وبلاگهای مختلفی ایجاد کره بودم که به علت مبتدی بودن و همچنین درست نبودن بعضی از طبقه بندی ها و علل دیگر مجبور به حذف آن وبلاگ و ایجاد وبلاگ جدید با همان قلب شدم و در این تغییر فرصتی دست داد تا برای هر بخش تصویری هم برگزینم تا در ابتدا هر بحث نسبت به شاخه مربوطه قرار دهم. امید ا...

محکوم نمودن یک خبر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آزادی یک کلمه بسیار قابل تعریف است و هر جریانی از آن تعبیری دارد. این باعث آن شده است که بعضا بعضی از تفکرها به خود اجازه دهند که به بهانه آزادی به دیگران توهین کرده و پایه اعتقادات گروهی بزرگ از مردم جهان را به چالش بکشند. این نه تنها شامل جریانهای مذهبی بلکه شامل جریانهای غیرمذهبی هم می‌شود. م...

این مطلب را حتما بخوانید

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
لازم به ذکر است که پیش از خواندن این مطالب به یک نکته مهم توجه شود. همگی میدانیم که خداوند بسیار  مهربان است و از روی لطف گفته است که من انسان را همانند خودم آفریدم تا جانشین من برروی زمین باشد و از روح خودم بر او دمیدم. این مطالب می تواند نشانگر میزان مهربانیت خداوند باشد ولی اگر انصاف داشته با...

شاید

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با سلام مجدد  از مدتها پیش که اندیشه راه اندازی این وبلاگ را در  ذهن می‌پروراندم، همواره یک نکته ذهن مرا به خود  مشغول کرده بود و آن بحث تفسیر بود. تمامی زبانهای بشری با توجه به مکان و زمان و شرایطی خاص بوجود آمده اند  و مسما حتی زیرمجموعه های یک زبان دارای تفاوتهایی هست که گاهی این تفاوتهای مرز...

آیا آرماگدون قیامت است یا نه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در جایی خوانده ام که از انیشتن پرسیدند که به نظر شما سلاح جنگ سوم جهانی چه خواهد بود؟  وی پاسخ داد: در مورد جنگ جهانی سوم نمی توانم پیش بینی کنم ولی به قطع می گویم جنگ چهارم جهانی حتما با سلاحهای عهد اعصار قدیم خواهد بود.   با توجه به پاسخ من شخصا دو نکته را برداشت می نمایم:  1-انسانها باید مواظ...

یک نکته مهم دیگر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ممکن است دیده باشید که بعضی از مقالات به این عناوین بخش‌بندی شده باشند: (نویسنده با دیدگاه مسیحی) یا غیره. از آنجا که اکثر این مطالب ممکن است ترجمه و گردآوری  باشد و از آنجا که میدانید بیش از نود  درصد مطالب این سایت گردآوری  است،  خواهشمند است که صاحبان اصلی اینمقالات این طبقه بند مرا اهانتی به...

سخن اول

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با سلام  لزوم ایجاد این بخش از وبلاگ از آنجا احساس شد که پدیده رستاخیر یا آخر زمان، نه تنها به عوان یک پدیده مذهبی، بلکه شاید بتوان گفت به عنوان یک پدیده جهان شمول شاید بخش کوچک یا بزرگی از ذهن هر انسانی را خواه ناخواه  اشغال کرده است زیرا هر انسانی خواه ناخواه دوست داد یک منجی ظهور کرده و زندگی...