مسیح بر دست راست «پدر»

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سوال 6: انسان در آن جهان چه مقدار از چیزهایی را که تا به حال برایش مخفی بوده می‌بیند؟ در جایی اشاره شده است که مسیح را بر دست راست خدا بر ابرها می‌بینیم. یا به عبارتی دیدین مسیح بر دست راست «پدر» بر ابرها چه معنی دارد؟ آیا انسان خدا را خواهد ...

به چه چیزی می‌توان گفت ابدیت؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سوال 5: به چه چیزی می‌توان گفت ابدیت؟ آیا به انتهای زندگی مادی  بشر می‌توان گفت ابد؟ یا ابد در جهان دیگر  است که زمان در آنجا متوقف است؟ یا اصلا  فاکتور زمان  در آن دنیا وجود ندارد؟ آیا احتمال آن هست که  زمان در آن جهان وجود نداشته باشد؟ بر سر جهان مادی چه خواهد آمد؟ آیا خالی از سکنه باقی خواهد ...

جسم یا روح؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
سوال 4: آنهایی که با مسیح به بهشت می‌روند آیا با جسم مادی می‌روند یا فقط روح آنها به بهشت م...

جنگ ارواح؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سوال 3: میدانیم که بعد مادی و معنوی دو بعدی است که با مرزی مشخص از هم جدا هستند. از طرفی مسیح در قالب پیکر مادی ظهور می‌کند. حال سوال اینجاست که پسر شیطان هم قالب مادی دارد؟ یعنی آیا شیطان هم قادر به خلق موجودات جسمانی می‌باشد؟ به تعبیری آیا بزرگترین لیدر شیطان که با علامت 666  مشخص می‌شود، دارا...

چندمین خلقت؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سوال 2: این سوال کمی طولانی است چون به توضیح احتیاج دارد. میدانیم که زمان یعنی مقدار حرکت جسم. و همچنین میدانیم که انفجار بزرگ (Big Bang)  اولین حرکت بوده و در پی آن جهان  در حال انبساط است. و همچنین میدانیم که انقباض در پی آن غیرقابل اجتناب است. یعنی زمان در جایی دوباره از کار می‌افتد. و به کل ...

آیا ما یگانه هستیم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سوال 1: آیا ما یگانه هستیم؟ یعنی آیا خلقت فقط در این کره خاکی انجام شده است و دیگر کرات خالی‌اند؟ پس برای چه این همه کره در عالم هستی وجود...

مقدمه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این بخش با همه بخشها کمی تفاوت دارد. در اینجا هیچ مطلبی برای خواندن و فهمیدن  وجود ندارد. بلکه مطالب برای فکر کردن و فهمیدن است. در ایجا سوالاتی مطرح می‌شوند که شایسته است در باره آنها فکر کرده و پاسخی برای آنها بیابیم. در ضمن  از سروران عزیز دعوت می‌شود اگر در این زمینه سوالات مشابهی دارند از ط...