بر اساس نبوتهای در مورد زمانهای آخر چه وقایعی قرار است اتفاق بیفتند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس مطالب زیادی دربارة زمانهای آخر می‌گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل نبوتی در مورد زمانهای آخر می‌باشد. جمع کردن همة این نبوتها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در دنباله، خلاصه ای از آنچه کتاب مقدس می‌گوید در زمانهای آخر اتفاق می افتند بیان می‌شود. مسیح همة ایمانداران با تولد تاز...

آیا یک مسیحی می‌تواند بوسیلة روحهای شریر تسخیر شود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس واضحا و بطور مشخص نمی‌گوید که یک مسیحی می‌تواند با روحهای شریر تسخیر شود. اما از آنجاییکه یک مسیحی با روح القدس اشغال شده است (رومیان 8: 9-11، 1 قرنتیان 3: 16 و 6: 19)، بنظر بعید می‌آید که روح القدس به روحی شریر اجازه بدهد در جایی که او ساکن است ساکن شود. گاهی این مطلب بحث برانگیز است،...

پسران خدا و دختران آدمیان در پیدایش 6: 1-4 چه کسانی بودند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پیدایش 6: 1-4 به پسران خدا و دختران آدمیان اشاره می‌کند. نظرات مختلفی هست که پسران خدا چه کسانی هستند و چرا بچه هایی که آنها با دختران آدمیان تولید کردند غول آسا در آمدند (این همان اشاره به لغت نِفیلیم است). سه دید اصلی دربارة هویت پسران خدا عبارتند از 1) آنها فرشتگان سقوط کرده بودند، 2) آنها ان...

کتاب مقدس دربارة تسخیر ارواح چه می‌گوید؟ آیا این امروزه هم امکان دارد؟ اگر دارد، علائم آن چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می‌دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17: 18، مرقس 5: 1-20و 7: 26-30، لوقا 4: 33-36، لوقا 22: 3، اعمال رسولان 16: 16-18. در بعضی از این آیات، تسخیر ارواح باعث اشکالات جسمانی مثل ...

شیطان کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
طیف باورهای مردم درمورد شیطان از چیزهای مسخره تا چیزهای واقعیست- از یک مرد کوچک قرمز با شاخ که روی شانة شخص می نشیند و او را وادار به گناه می‌کند، تا توضیحی که استفاده می‌شود تا شخصیت شریر را مجسم کند. کتاب مقدس، به ما تصویر واضحی را نشان می‌دهد که شیطان کیست و چطور در زندگی ما اثر می گذارد. ساد...

کتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می‌گوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مکاشفه 12: 9 واضحترین قسمت دربارة ارواح شریر است، "و اژدهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمیکه به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند." افتادن شیطان از بهشت بطور سمبلیک در اشعیا 14: 12-15 و حزقیال 28: 12-15 توضیح داده شده است...

کتاب مقدس دربارة فرشتگان چه می‌گوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فرشتگان موجودات روحانی هستند که دارای عقل و شعور، احساسات، و اراده هستند و این در مورد فرشتگان بد (روحهای شریر) و خوب هر دو صادق است. فرشتگان عقل و شعور دارند (متی 8: 29، 2 قرنتیان 11: 3، 1 پطرس 1: 12)، احساسات نشان می دهند (لوقا 2: 13، یعقوب 2: 19، مکاشفه 12: 17)، و از اراده شان استفاده می‌کنند...

شروع تفاوت بین نژادها چه بود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب مقدس به ما کاملا و واضحا شروع نژادهای مختلف و یا علت رنگ پوست انسانها را توضیح نمی‌دهد. در واقع فقط یک نژاد وجود دارد-نژاد انسان. آنوقت در بین نژاد انسان تفاوت رنگ پوست و خصوصیات دیگر جسمانی است. بعضی حدس می زنند که وقتی خدا زبانهای مردم را در موقع ساختن برج بابل مغشوش کرد (پیدایش 11: 1-9)،...

چرا مردم در پیدایش زندگیهای طولانی داشتند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این یکنوع سِر است که چرا مردم در اولین فصل های پیدایش، زندگی های طولانی داشتند. دانشمندان کتاب مقدس تئوریهای مختلفی را عرضه کرده‌اند. در پیدایش 5 نسب نامه ای است که اسامی فرزندان ایماندار آدم در آن نوشته شده است-این نسب نامه به مسیح می رسد. خدا احتمالا بخاطر ایمان و اطاعت این فرزندان زندگی آنها ...

چه تفاوتی بین جان و روح انسان هست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
جان و روح دو جنبة اولیة غیر مادی در انسان هستند. می‌تواند گیج کننده باشد اگر بخواهیم فرق بین جان و روح را خیلی دقیق بدانیم. کلمة "روح" فقط به قسمت غیر مادی انسان اطلاق می‌شود. انسان روح دارد، اما ما ارواح نیستیم. بهر حال، در کلام خدا، تنها ایمانداران از نظر روحانی زنده خوانده شده‌اند (1 قرنتیان ...

آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح هستیم یا جسم و جان- روح؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کتاب پیدایش 1: 26-27 می‌گوید که چیزی انسان را از بقیة مخلوقات متمایز می‌کند. نظر خدا این بود که انسانها با او رابطه داشته باشند و بدینگونه او را از چیز های مادی و چیزهای غیر مادی آفرید. قسمت مادی آنچیزیست که ملموس است: جسم، استخوانها، اعضا، غیره، و تا وقتیکه شخص زنده است وجود دارد. قسمت غیر مادی...

معنی اینکه انسان به شباهت خدا آفریده شده است یعنی چه؟ (پیدایش 1: 26-27)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در روز آخر پیدایش، خدا گفت، "آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما بسازیم" (پیدایش 1: 26-27). بنابراین، او کارش را با یک "لمس شخصی" تمام کرد. خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد (پیدایش 2:7). به این ترتیب، انسان در بین تمام مخلوقات خدا منحصر بفرد است که ...

چطور ما می‌توانیم صدای خدا را تشخیص دهیم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این سوال بوسیلة عدة زیادی از مردم در طی تاریخ پرسیده شده است. سموئیل صدای خدا را شنید، اما آنرا تشخیص نداد تا وقتیکه بوسیلة ایلی راهنمایی شد (1 سموئیل 3: 1-10). جدعون یک مکاشفة جسمانی از خدا داشت، و هنوز از آنچه شنیده بود شک داشت تا حدی که از خدا علامتی خواست، نه یکبار، بلکه سه بار (داوران 6: 17...

آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحا و دقیقا توضیح می‌دهد که جهنم یک جای حقیقی است که افراد شریر و بی ایمان بعد از مرگ به آنجا فرستاده می‌شوند. همة ما به خدا گناه کرده‌ایم ...

تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تخت سفید بزرگ قضاوت در مکاشفه 20: 11-15 توضیح داده شده است و داوری نهایی است قبل از اینکه آدمهای گمشده و بی ایمان را به دریاچة آتش بیندازند. ما از مکاشفه 20: 7-15 می‌دانیم که این داوری بعد از سلطنت هزار ساله اتفاق می افتد و بعد از آن شیطان، وحش، و نبی کاذب به دریاچة آتش انداخته میشوند (مکاشفه 20...