واپسین ایزد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
واپسین ایزد نام ایزدی مانوی است که در اسطوره آفرینش مانوی ذکر آن آمده است.بنابر اساطیر مانوی این ایزد که آخرین ایزد دین مانوی است در پایان کار جهان زمانی که پدیده آتش بزرگ رخ میدهد از آخرین پاره های نور رهایی یافته از جهان ظلمات پدید می آید.در متون فارسی میانه نام این ایزد را ایستومن یزد ثبت کرد...

هیچ (دیو)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  هیچ برپایه اسطوره‌های مزدیسنا دیو تنگ‌دستی‌است.   واژه‌شناسی این نام در پارسی میانه hēč و در اوستایی -haēčah آمده‌است و معنای تنگسالی و خشکسالی می‌دهد.   منبع مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۴، نشر آگه. ISBN 964-329...

هوم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هوم نامِ نوشابه‌ای مقدس بود که دینداران زرتشتی در زمان‌هایی ویژه می‌نوشیدند. همچنین هوم در زمان ساسانیان نامِ معمولی اشخاص بوده‌است. در هوم یشت از پارسایی بنامِ هوم نام برده شده که به ظنِ ابراهیم پورداوود می‌توان وی را از پیامبرانِ پیش از عهدِ زرتشت شمرد[۱]. در شاهنامه هوم نام عابدی پهلوان است ک...

هما (پرنده)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هما   طبقه‌بندی علمی فرمانرو:جانوران شاخه:    طنابداران رده:      پرندگان راسته:   عقاب‌سانان یا شاهین‌سانان تیره:      کرکس‌های دنیای نو سرده:    Gypaetus Storr، ۱۷۸۴ گونه:     G. barbatus نام علمی Gypaetus barbatus لینه، ۱۷۵۸   هما یا مرغ استخوان‌خوار (نام علمی: Gypaetus barbatus به معنی کرکس ...

هما (اسطوره)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مجسمه همای افسانه‌ای ایران در تخت جمشید   پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیافتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است.[۱] در افسانه‌های ایران مثل ققنوس در اساطیر مصر و یونان صاحب کرامت است. همادر ادبیات ایران به ...

هفتواد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هفتواد نام داستانی ایرانی است که در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان و هم در شاهنامه فردوسی ذکر آن آمده‌است. این داستان هم به پایان حکومت اشکانیان مرتبط می‌شود و هم پیدایش ابریشم در ایران را از منظر افسانه ای بیان می‌دارد.   ریشه نام کلمه هفتواد آنگونه‌است که در شاهنامه ثبت شده. متن پهلوی نام آن ...

هزارویک شب

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هزار و یک شب مجموعه‌ای از داستان‌های افسانه‌ای قدیمی هندی ، ایرانی و عربی است که به زبان‌های متعددی منتشر شده‌است. شروع داستان به نقل از پادشاهی است ساسانی با عنوان شهریار (پادشاه) و روایتگر آن شهرزاد (دختر وزیر) است. اکثر ماجراهای آن در بغداد و ایران می‌گذرد و داستان‌های آن را از ریشهٔ ایرانی د...

هزارافسان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هزار افسان نام اولیه کتاب معروف هزار و یک شب است. اولین کتاب بلند داستانی در ایران زمین. این کتاب در صدر اسلام در کنار دیگر داستانهای افسانه وار ایرانی که بعدها با نام شاهنامه توسط فردوسی گردآوری شد، بین اعراب معروف بوده و داستانهایش سینه به سینه نقل می شد. و پس از اشغال ایران توسط اعراب، نسخه پ...

هرمزدبغ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
هرمزدبغ انسان نخستین در اساطیر مانوی که برابر کیومرث زرتشتی قرار میگیرد.بنابر اساطیر این آیین, زمانی که فرمانروای عالم ظلمت که بصورت بیکرانه در جنوبی سرزمین روشنایی قرار داشت به جهان نورانی چشم طمع دوخت شهریار روشنایی یا همان زروان مادر زندگی را پدید آورد و از او انسان نخستین یعنی هرمزدبغ را آفر...

نوبه‌نودیو

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
نوبه‌نو برپایه اسطوره‌های مزدیسنا نام دیوی است. در بندهش آمده‌است که :«نوبه‌نو دیو آن‌است که نوبه‌نو از گناهی که آفریدگان کنند بر ایشان جهد.»   منبع مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۴، نشر آگه. ISBN 964-329...

نس (دیو)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
نَس یا نَساییا نسو یا نسوش یا دروخش نسوش یا دروج نسو برپایه مزدیسنا نام دیوی است که بر تنِ مرده می‌تازد و آن را ناپاک می‌کند. این دیو هنگامی که در تن کسی حلول می‌کرد، آن فرد می‌مرد. دروخش نسوش ناپاک‌ترین و خطرناک‌ترین دیوها بود. به همین جهت به همان اندازه ای که این دیو ناپاک و نجس و خطرناک بود، ...

نریوسنگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
نَریوسَنگ (در اوستایی نَیریوسَنگهَ، در پهلوی نَریوسَنگ، در فارسی نَرسی و نَرسه) نام ایزد پیک و پیام‌آور اهورامزدا خدای دین زرتشت است یعنی قابل مقایسه با جبرئیل در دین‌های ابراهیمی است. در کتاب وَندیداد نریوسنگ دوست اهورامزدا خوانده شده و در کتاب بُندَهِشن وظیفه نریوسنگ رساندن پیام الهی به شاهان ...

نریسه ایزد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
نریسه ایزد نام ایزدی مانوی است که ایزد نجات بخش و نماد نرینه ی انسان است.در زبان پارتی آنرا نریسف ایزد ثبت کرده اند.در اسطوره آفرینش مانوی هنگامی که هرمزدبغ که برابر کیومرث زرتشتی است به اسارت سرزمین تاریکی می رود امهرسپندان برای نجات او به سرزمین ظلمت میروند.هرمزدبغ رهایی می یابد اما پاره های ف...

ناهید (اسطوره)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  ناهید شکل پارسی امروزی از نام «آناهید» [Anāhid] در پارسی میانه و «آناهیتا» [An-āhita] از پارسی باستان است. این نام از پیشوند نفی «-an»، یعنی «نا-» و واژهٔ اوستایی «-āhita»، یعنی «آلوده» پدید آمده و معنی آن «نا آلوده»، یعنی پاک و بی گناه، است.[۱] واژهٔ پارسی «آهو» به معنی «عیب و گناه» نیز از هم...

ناگهیس

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ناگهیس برپایه مزدیسنا چهارمین دیو از دیوهای کماله و از آفریدگان اهریمن می‌باشد. او دشمن سپندارمذ است. نام او در پهلوی nâghēs و در اوستایی -nânghaisya می‌باشد.   منبع مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ پنجم، پاییز ۱۳۸۴، نشر آگه. ISBN 964-329...