واسطه‌ها (مدیوم‌ها) و غیبگوها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انواع متعددی از واسطه‌ها ( مدیوم‌ها ) با توانایی‌ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است:   مدیوم‌های فیزیکی (جسمانی یا مادی) : این واسطه‌ها از این قدرت برخوردارند که ارواح را در قالب یک شکل جامد و به هم فشرده، به نمایش بگذارند. ...

مدیوم کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مدیوم یا واسط یا واسطه گر,شخصی است که در جسم او مقدار زیادی از ماده اکتوپلاسم "ماده ای که علمای روح شناس غربی معتقدند,جنس روح از آن ماده تشکیل شده است"یا تلپلاسم وجود دارد.بیشتر مردم واجد صفت مدیومی هستند،البته به درجات گوناگون,زیرا اختلاف آنها به واسطه کمی و زیادی همان ماده اکتوپلاسم در بدن آنه...

چرا از مدیوم باید استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در ارتباط و گفتگوی ارواح با زمینی‌ها همیشه لازم نیست از مدیوم (یا واسطه)استفاده شود.بلکه ارواح با عمل شیمیایی و ساختن اعضای صوتی منطبق با درک حواس ما(مثل دهان.حنجره.زبان و ریتین)میتوانند مسقتقیما" تولید صوت و صدا کنند و با حاضرین در جلسه یا افراد دیگر ارتباط و گفتگو برقرار نمایند.زیرا علمای علم ...