نگاه اجمالی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
حمله خواب که نباید با صرع اشتباه شود، به یک معنا عکس بی‌خوابی است. کسی که حمله خواب دارد، ناگهان احساس خواب آلودگی غیرقابل کنترل می‌کند. این نوع نیاز به خواب تقریبا 15دقیقه طول می‌کشد. آنگاه شخص از خواب بیدار می‌شود و احساس می‌کند که استراحت کرده است. هر چند که حمله خواب تجدید قوا می‌دهد، ولی دو...

عفریته شب The Night Hag ( بختک )

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این موجود یکی از ترسناک ترین نیروهای شیطانی است ک فرد میتواند تجربه کند . این موجود از دسته ارواح خبیث و خوناشامی روحی است . و در متون و گزارشات ساحران از این موجود به نامهای ساکاکابا س و اینکاباس هم نام برد شده . این موجود تنها توسط قربانیانش احساس میشود . اولین برخورد هنگامی روی میدهد که قربان...

بختک - روایت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
من زیاد خواب می بینم. رنگی هم می بینم با حضور کامل همه ی حواس پنج گانه (و گاه بالاتر). پر تعداد هم می‌بینم: هر روز صبح چهار پنج تایی شان یادم هست. رویا اصولن بخش عمده ای از زندگی من است که به اندازه ی بیداری اهمیت دارد. از روزی که هزارتوی خواب را نوشته ام، رویاهایم بسیار عمیق تر شده اند. این الب...

فلج خواب – بختک فلج خواب

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
sleepparalysis  فلج خواب - بختک فلج خواب به حالت ناتوانی در انجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود. فلج خواب یـک تـجربـه ی دلــهره آور و هراس انگیز می بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدار شـدن از خـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی به خـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چند ثانیه تا چـند ...

بختک‌ چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بَخْتَک‌، موجودی‌ وهمى‌ و شبرو که‌ صورت‌ جسمانى‌ ندارد و همچون‌ سایه‌ یا شبح‌ شبها به‌ بستر آدمیزادگان‌ مى‌آید و خود را روی‌ خفتگان‌ مى‌افکند. خفتگان‌ در زیر گرانى‌ بختک‌ احساس‌ سنگینى‌ مى‌کنند و حالت‌ خفگى‌ به‌ آنان‌ دست‌ مى‌دهد. بختک‌ را مترادف‌ کابوس‌ ( برهان‌...، نیز داعى‌ الاسلام‌، ذیل‌ بخت...

بختک از نگاه علم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
انگار خواب می‌بیند، ولی نه. می‌خواهد از ترس فریاد بکشد، ولی دست و پایش را زنجیر کرده‌اند و راه گلویش را بسته‌اند. انگار چیزی روی سینه‌اش سنگینی می‌کند. از شدت وحشت، تمام بدنش فلج شده و تکان نمی‌خورد. خوب که نگاه می‌کند می‌بیند چیزی شبیه یک موجود وحشتناک و گاهی پشمالو روی سینه‌اش نشسته و گویی جان...

بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
بَختَک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را باکابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست، بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، ...

فلج خواب – بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب(sleep paralysis) به حالتناتوانی درانجام حرکات ارادی حین خواب اطلاق می شـود.فلج خواب یـک تـجربـه یدلــهره آور و هراس انگیز می‌بـاشد. فـلـج خـواب اغـلب اوقات هنگام بیدارشـدن ازخـواب و یـا در مـوارد نـادر در لحظه ی بهخـواب رفتن رخ میدهد. فلج خواب از چندثانیه تاچـند دقیـقه بـه طـول می انجام...

بررسی علمی پدیده (بختک)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فلج خواب یا به اصطلاح عموم " بختک " با زمینه ژنتیکی در نتیجه استرسهای روزمره به وقوع میپیوندد و هیچگونه عارضه جسمی در پی ندارد. تشریح چگونگی فلج خواب یا بختک   دقیقا پیش از خواب طبیعی و یا هنگام بیدار شدن بامدادی وهنگامی که فرد دراز کشیده حالتی موسوم به فلج خواب رخ می دهد که در آن فرد برای چندثا...

بختک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
بختک در افسانه‌ها و باور عامیانه ایرانی نام موجودی تخیلی است که شبها قصد خفه کردن افراد در خواب را دارد. برخی منابع نیز بختک را با کابوس هم‌معنی دانسته اند. البته بختک با کابوس هم معنا نیست. بختک موجودی نامریی است که شب هنگام بر بدن انسان مسلط می‌شود و تمام بدن را در اختیار گرفته و قفل می‌کند، د...