بررسی نشانه‌های ظهور قیامت در قرآن و کتب عهدین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
به گفته قرآن، پایان زمان مسبوق همراه با پدیده‌های کیهانی گوناگون است، مشابه آنچه که در «یسنا» از فرود خداوند خبر داد. «زمین به لرزه خواهد آمد، زمین و کوه‌ها خواهند لرزید.»25 «از آسمان دودی نمایان بر خواهد آمد»26 و در آیه 2 «سوره حج» می‌خوانیم: «روزی که آن را ببینید، هر شیر دهنده‌ای آن را شیر می‌...

آخرت و قیامت از دیدگاه آیین یهود

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آخرت و قیامت و آیین یهودآخرت شناسی به دلیل اینکه به آینده نادیده بشر ارتباط دارد و خبر دقیقی از آن نیست، همواره از بحث انگیزترین آموزه‌های ادیان بوده است. در یهودیت هم علیرغم ابهام در منشأ این آموزه که گروهی آن را تحت تأثیر تلاقی اندیشه های یهودی ایرانی در ایام اسارت بابلی می‌دانند، مفاهیمی همچو...

تفاوت آخرت از نظر اسلام و مسیحیت چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پاسخ: سؤال خیلی کلی است و پاسخ مفصّلی را می طلبد که از حوصلة این نوشتار خارج است. حال پیرامون پرسش مطالبی را به اختصار برای شما بیان می داریم: 1- ادیان از دید کلی به دو مجموعه تقسیم می‌شوند: توحیدی و غیر توحیدی. ادیان توحیدی مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت. در این ادیان سه اصل و رکن اعتقادی پذیرفته...

رستاخیز، از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
رَستاخیز یا زنده‌شدن مردگان مفهومی است به معنای زنده شدن یک موجود پس از مرگ. این واژه تا حد زیادی یک مفهوم دینی است و از دو جنبه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی اعتقاد به زنده شدن ارواح فردی که در حال حاضر رو به پیشرفت است (آرمان‌گرایی مسیحی، معادشناسی ادراکی)، و دوم رویکرد دیگری است که فقط...