آخرالزمان، وقایع،شخصیت ها

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اکنون ما در عصر ظهور امام زمان (ع) به سر می بریم ،هرچه جلومی رویم، نشانه های ظهور آشکارتر می شود لذا قصد دارم که این نشانه ها را با تطبیق دادن برشخصیت های امروز به شکا بشناسانم... . در بررسی نشانه ای ظهور ما با یک سری وقایع و بایک سری شخصیت ها رو به روییم لذا به طور مجزا به آنها می پردازم. علایم...

نصرت الله آیتی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
دراین‌باره که سفیانی واقعاً یک شخصیت انسانی است یا این که این واژه نمادین است دو دیدگاه وجود دارد برخی احتمال داده‌اند واژه سفیانی به یک شخصیت خاص انسانی اشاره ندارد این واژه به انحرافاتی اشاره دارد که در آخرالزمان در درون دنیای اسلام به وجود می‌آید. قیام سفیانی، از مهم‌ترین نشانه‌های ظهور امام ...

او کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سفیانی کیست؟ چرا به او لقب سفیانی داده‌اند؟ او «عثمان بن عنبسه» از فرزندان «خالد بن یزید بن معاویه است و چون از نسل ابوسفیان است، معروف به «سفیان» است. سفیانی چه ویژگی‌های ظاهری دارد؟ او مردی است با چهره‌ای ترسناک که آبله روست و چشمانی کبود دارد. سفیانی از کجا خروج می‌کند؟ از سرزمینی خشک یعنی «ب...

نشانه های ظهور بخش عمده ای از روایات مربوط به امام مهدی (عج) را به خود اختصاص داده است

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
براساس احادیث ما این نشانه ها به دو بخش نشانه های حتمی و غیر حتمی تقسیم می‌شوند. از میان نشانه های حتمی، قیام سفیانی مهم ترین آنهاست و حدود یکصد روایت دربارۀ آن وجود دارد. پژوهش پیرامون این موضوع از جهات مختلفی مهم و ضروری است، به عنوان نمونه یکی از اساسی ترین اهداف جنبش سفیانی، حمله به مناطق شی...

قیام سفیانی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
سفیانی از تبار ابوسفیان و از خاندان اموی است ، نام پدرش عنبسه ومادرش  از خاندان کلب است او از اهالی دمشق میباشد و خود را صاحب حق می داند  و بالأخره طبق وصیت اجدادش روزی برای احقاق حق قیام خواهد کردقیام نامیمون او قبل از قیام حضرت مهدی (عج) از امور حتمی است. در همین رابطه امام جعفر صادق فرموده ان...