چطور من می‌توانم از روح القدس پر شوم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
آیة مهمی که در بارة درک پری از روح القدس وجود دارد در یوحنا 14: 16 است، جاییکه عیسی قول داد روح در ایمانداران بطور دائمی ساکن شود. این مهم است که فرق بین سکونت روح و پری روح را بدانیم. سکونت دائمی روح فقط برای تعدادی از ایمانداران نیست و برای همة ایمانداران است. در چند جای کتاب مقدس این مفهوم را...

تعمید روح القدس چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تعمید روح القدس را می‌توانیم اینطور توضیح بدهیم که کار روح القدس است در وقت نجات که باعث اتحاد ایمانداران با مسیح و با ایمانداران دیگر در بدن مسیح می‌شود. در کتاب مقدس اول قرنتیان 12: 12-13 مرکز بحث در مورد تعمید روح القدس است: "زیرا چنانکه بدن یکیست و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگر چه ب...

چه وقت و چطور روح القدس را دریافت می کنیم؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پولس رسول بطور واضح درس می داد که ما روح القدس را درست در همان وقتی دریافت می کنیم که عیسی مسیح را بعنوان نجات دهندة خود قبول می نماییم. اول قرنتیان 12: 13 می‌گوید "زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم." رومیان 8...

روح القدس کیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تصورات اشتباه بسیاری راجع به هویّت روح القدس وجود دارند. بعضی به روح القدس چون نیرویی سحر آمیز نگاه میکنند. عدهای نیز او را چون نیرویی غیر شخصی میدانند که خدا آنرا برای پیروان عیسی مسیح فراهم آورده است. کلام خدا راجع به هویت روح القدس چه میگوید؟ کتاب مقدس، خیلی ساده و واضح، میگوید روح القدس...

اتحاد هیپوستاتیک یعنی چه؟ عیسی چطور می‌توانست در یک زمان هم خدا و هم انسان باشد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اتحاد هیپوستاتیک لغتیست که استفاده می‌شود تا توضیح دهد که چطور خدای پسر، عیسی مسیح، طبیعت انسان گرفت، و هنوز خدای کامل باقی ماند. عیسی همیشه خدا بود (یوحنا 8: 58، 10: 30)، اما وقتی جسم پوشید انسان شد (یوحنا 1: 14). اضافه شدن طبیعت انسان به طبیعت خدا عیساست، یعنی خدا – انسان. این یعنی اتحاد هیپوس...

بدون عنوان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عیسی بعنوان پسر انسان 88 بار در عهد جدید نام برده شده است. معنی اولیة "پسر انسان" اشاره به نبوت دانیال 7: 13-14 است که می‌گوید "در رویای شب نگرستیم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را بحضور وی آوردند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها ...

در کجای عهد عتیق دربارة مسیح می‌گوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در عهد عتیق نبوتهای زیادی دربارة عیسی مسیح وجود دارد. بعضی از مفسرین تعداد نبوتهای ناجی را به صدها نبوت تخمین می زنند. در اینجا واضحترین و مهمترین این نبوتها را برایتان ذکر میکنیم. دربارة تولد مسیح – اشعیاء 7: 14 " بنابراین خود خداوند بشما آیتی خواهد داد اینک باکره حامله شده پسری خواهد زائید و ن...

اینکه عیسی برة خداست یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
وقتی در یوحنا 1: 36 و یوحنا 1: 29 عیسی برة خدا خوانده شد، در واقع به او بعنوان قربانی کامل و بی عیب برای گناهان اشاره شد. برای اینکه بفهمیم مسیح که بود و چه کرد، باید از عهد عتیق شروع کنیم، چونکه نبوتهایی در آن است که در مورد آمدن مسیح بعنوان یک هدیة جرم و قربانی گناه صحبت می‌کند (اشعیاء 53: 10)...

آیا عیسی برادران و خواهرانی داشت؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
به برادران عیسی در خیلی از آیات کتاب مقدس اشاره شده است. متی 12: 46، لوقا 8: 19، و مرقس 3: 31 می‌گویند که مادر عیسی و برادران او بدیدن او آمدند. کتاب مقدس به ما می‌گوید که عیسی چهار برادر داشت: یعقوب، یوسف، شمعون، و یهودا (متی 13: 55). کتاب مقدس همچنین به ما می‌گوید که عیسی خواهرانی داشت، اما اس...

اگر عیسی خدا بود، چطور می‌توانست به خدا دعا کند؟ آیا او به خود دعا می‌کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برای فهمیدن عیسی بعنوان خدا بر روی زمین که به پدرش در آسمان (بهشت) دعا می‌کند و با او حرف می زند، ما باید درک کنیم که پدر ابدی و پسر ابدی قبل از اینکه عیسی بشکل انسان به زمین بیاید در رابطة ابدی بودند. لطفا یوحنا 5: 19-27 را بخوانید، بخصوص آیة 23 که عیسی تعلیم می‌دهد پدر پسر را فرستاد (همینطور ی...

مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در اول پطرس 3: 18–19 میخوانیم: "زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد؛ در حالیکه بحسب جسم مُرد، لکن بحسب روح زنده گشت، و به آن روح نیز رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند". عبارت " بحسب روح" در آیه 18 به لحاظ ساختاری دقیقاً مانند...

چرا تولد از باکره مهم است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اصل تولد از باکره بسیار مهم است (اشعیاء 7: 14، متی 1:23، لوقا 1: 27 و 34). اول، بیایید به کلام خدا نگاه کنیم که این واقعه را توضیح می‌دهد. در جواب سوال مریم، "این چگونه ممکن است؟" (لوقا 1: 34)، جبرئیل می‌گوید "روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند." (لوقا 1: 35). فرشته...

آیا قیام عیسی مسیح راست است؟" اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه قیام کرد، چطور می‌توان گفت که سه روز در قبر بود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
کلام خدا شواهد مفصلی ارائه می‌دهد که در واقع عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. قیام مسیح در انجیل متی 28: 1-20، انجیل مرقس 16: 1-20، انجیل لوقا 24: 1-53، و انجیل یوحنا 20: 1 و 21: 25 ثبت شده است. مسیح قیام کرده در کتاب اعمال رسولان (اعمال 1: 1-11) ظاهر شد. از این نوشته ها می‌توان به اثبات قیام مسیح ...

اینکه عیسی پسر خداست یعنی چه؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
عیسی مثل یک پدر و پسر انسانی، پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم هم بستر نشد که با هم پسری را تولید کنند. عیسی پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد (یوحنا 1: 1، 14 ). عیسی پسر خداست که در بدن مریم بوسیلة روح القدس قرار گرفت. لوقا 1: 35 می‌گوید، "فرشته د...

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عیسی مسیح موجود می‌باشد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
معمولا وقتی این سوال پرسیده می‌شود، شخصی که سوال را مطرح می‌کند منظورش شواهد خارج از کتاب مقدس است. ما این را که کتاب مقدس نمی‌تواند خود منبع و مدرکی برای وجود عیسی مسیح باشد رد می کنیم. عهد جدید صدها مثال واقعی از وجود عیسی مسیح دارد. کسانی هستند که زمان نوشتن اناجیل را به قرن دوم میلادی نسبت م...