مقدمة بخش خدا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
این بخش مسلماً بخش آسانی نیست. نظرات فراوان، اعتقادات متفاوت و عدم همزمانی و هم‌مکانی بسیار از اعتقادات و سیر تاریخی و انحرافات عقاید و ایجاد شعب در عقاید مختلف، مسلماً گوناگونی بسیاری در عقاید الهی ایجاد کرده است. اصولاً در بهترین شرایط هم صحبت از خدا سخت است. یکی از مشکلاتی که در زمینه صحبت کر...