اراده آزاد و جبر و اختیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۳ دیدگاه
توضیح : یکی از مسایلی که از مدتها پیش تا چند سال قبل ذهنم را به شدت به خود مشغول کرده کرده بود مسئله جبر و اختیار بود تا جاییکه یکی از مهمترین عوامل جذبم به فلسفه انگیزه یافتن راه حلی برای این موضوع بود . برای نمونه می توانید مطلب "جبر و اختیار از دیدگاه علی و معلولی" یکی از یادداشتهای آن دوران ...

جبر و اختیار و آرماگدون

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
شاید در حوزه فلسفه و منطق هیچ بحثی شیرین‌تر و پیچیده‌تر و در عین حال پرطرفدارتر از مبحث جبر و اختیار وجود نداشته باشد. به راستی هنگامیکه انسان به پدیده‌هایی مانند «آرماگدون» فکر می‌کند، ناخودآگاه به فکر قضیه جبر و اختیار می‌افتد و همین مسئله انسان را در حیرتی عمیق فرو می‌برد. از یک سو اگر «جبر» ...

معرفی مبحث جبر و اختیار

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
یکی از پیچیده ترین مباحث فلسفی که بسیاری از اندیشمندان دنیا بر سر آن جدلها رانده اند، بحث جبر و اختیار است.موضوعی که هر گروه بر اساس عقیده خود مبنی بر مجبور یا مختار بودن انسان،مکاتب فلسفی ایجاد و به تبع آن،رفتار و عملکردهای خویش را توجیه نموده اند...گروهی از فلاسفه از قانون علیت،و گروهی بر اساس...