رد پای فرازمینی ها در ایران

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مقایسه انسان هایی با لباس هایی سراندرپا با سرهایی بزرگ که شبیه به ماسک های فضانوردان می ماند با نقش یک انسان معمولی.   مواجه شدن با چنین نقش و نگارهایی عجیب و غریب، به انسان های امروزی این پیام را می دهد که دل مشغولی بشر نسبت به موجودات فرا زمینی فقط منحصر به عصر حاضر نبوده ، بلکه از زمان هایی ب...

اسرار تازه ازبزرگ ترین گور باستانی در شمال کشور

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۳ دیدگاه
  کاوش های تیم باستان شناسی تالش در گورستان باستانی که توسط یک گنج یاب روستایی کشف شده است پایان یافت . این گورستان زمانی توسط باستان شناسان کشف شد که یک مرد روستایی نزد رییس پایگاه پژوهشی مریان که در حال تحقیق در مناطق مختلف تالش است ، رفت و گفت 12 سال پیش یک گور بزرگ را در کنار جاده یی در نزدی...