سایه کمان توی لیوان شراب

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در دوره امپراطوری چین قرن سوم تا پنجم میلادی شخصی بود به نام "له گوان" که حکمران منطقه "خه نان " بود. او دوستی داشت که گاهی برای نوشیدن شراب و گپ زدن به خانه وی می آمد. مدتی بود که آن دوست به منزل له گوان نیامده بود لذا له گوان شخصی را به سراغ او فرستاد تا از وضعش با خبر شود و خبر یافت که دوستش ...

آفرینش انسان توسط " نیو وا " در افسانه های چین

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
    در افسانه های قدیمی یونان آمده است که پرومیهیوس انسان را آفرید . در افسانه های مصر قدیمی نوشته شده است که انسان را خدا آفریده است . اما در افسانه های یهودیان ، یهودا انسان را آفریده است . در افسانه های چین ، چگونگی تولد انسان به ثبت رسیده است که " نیو وا " الله ای با بدن انسان و دم اژدها انس...

افسانه قدیمی چین در باره ایجاد جهان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  یکی بود یکی نبود ، روزی که آسمان و زمین جدا نشده بودند و سراسر کیهان مانند یک تخم مرغ شکل گرفته بود . داخل این تخم مرغ سیاه بود و سر و پا ، راست و چپ ، شرق و غرب و شمال و جنوب آن مشخص نبود . اما در داخل این تخم مرغ ، یک قهرمان بزرگ با نام " پان گو " زندگی می کرد . " پان گو " در داخل تخم مرغ 18...