مقدمه نویسنده وبلاگ

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
به راستی دانش ما تا بدانجا است که موضوعی برای بررسی در دسترس داریم و برای پیشرفتهای دیگر یا باید حوزه‌های دیگر را تحت کنترل درآوریم و یا باید بعضی از آنها با بازسازی و شبیه‌سازی نماییم. این بدین معنا است که گاهی لازم است موضوعات جدیدی را برای پژوهشهای علمی ایجاد کرد. نمونه معروف این ایجادها زمان...

تعاریف اولیه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پلاسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که واژه پلاسما به گاز یونیزه شده‌ای اطلاق می‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتمهای آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای مثبت تبدیل شده باشند. یا به گاز به شدت یونیزه شده‌ای که تع...

پلاسما

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
فیزیک پلاسما از شاخه‌های فیزیک است که به بررسی یکی از اشکال وجود ماده یعنی پلاسما می‌پردازد. از انجا که بخش بزرگی از جرم قابل مشاهدهٔ عالم، ستارگان با دماهای بسیار زیاد هستند، امکان وجود ماده به صورت‌های جامد و مایع در این اجرام منتفی است. از سوی دیگر گاز نیز، به دلیل این حرارت بسیار زیاد، تبدیل...

فیزیک پلاسما

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
می دانیم که برای ماده سه حالت جامد ، مایع و گاز در نظر گرفته میشود. اما در مباحث علمی معمولا یک حالت چهارم نیز برای ماده فرض میشود. حدوث طبیعی پلاسما در دماهای بالا ، سبب تخصیص عنوان چهارمین حالت ماده به آن شده است. یک نمونه بسیار طبیعی از پلاسما آتش است بنابراین خورشید نمونهای از پلاسمای داغ بز...