درباره جهانهای موازی...

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در حقیقت این نظریه از نظریه ریسمانی که در ١٠ بعد بررسی می شود گرفته شده دانشمندان فیزیک یک بعد هم به آن اضافه کرده ان که تبدیل شده به تئوری M که قوانینی رو اثبات می کنه که بر اساس انها دیگر هیچ قانونی برای اثبات در فیزیک باقی نمی مونه یعنی به دنبال قوانینی می ره که تو دنیای ما وجود ندارن و میره ...

تصویر جهان در فیزیک امروز (نسبیت به علاوه کوانتوم)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۲ دیدگاه
فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتونی براساس تئوری نیوتون و دیدگاه مکانیکی وی شکل گرفته است. با ورود تئوری های کوانتوم و نسبیت به عرصه فیزیک و آشکار شدن ناتوانی های فیزیک کلاسیک در چند مورد، برداشت ما از جهان و پدیده های آن به کلی متحول شد. این تحول تئوریک و فلسفی موجب گردید که علم فیزیک عنوان "فیزیک جد...

تصویر جهان در فیزیک امروز (تئوری کوانتوم)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اواخر قرن نوزده مصادف بود با ایامی که دیدگاه اجزانگری شدیداً مورد توجه علم بود. این دیدگاه، دانشمندان فیزیک را تشویق می کرد تا در صدد کشف کوچکترین جزء ماده بی جان باشند، همانطور که زیست شناس ها به دنبال کشف کوچکترین جزء حیات بودند. از این رو، گروه اول سرگرم مطالعه اجزای اتم شدند و گروه دوم به اج...

تصویر جهان در فیزیک امروز (تئوری نسبیت)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تئوری نسبیت خاص یکی از دو تئوری مهم فیزیک مدرن است که انیشتین با ارائه آن در سال 1905 برداشت ما را از فضا، زمان ماده و انرژی به طور اساسی تغییر داد. به زبانی ساده، این تئوری عبارتست از علم مکانیک جدید که جایگزین مکانیک نیوتونی شده است و اشیاء مادی، حرکت و نور را بررسی می کند. برخلاف مکانیک نیوتو...

فلسفه علم تحلیلی (آنگلوساکسون)

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
تصویر جهان در فیزیک دیروز امروز به زبان ساده (روایت دکتر ناصری) تصویر جهان در فیزیک دیروز چگونه بود؟ تجربه نشان می دهد که یک توپ ساکن نمی تواند بدون علت از حالت سکون خارج شود. اگر ضربه ای به آن وارد شود شروع به حرکت خواهد نمود. در این حالت، خروج توپ از حالت سکون (معلول) به خاطر ضربه ای خواهد بود...

نقدی برای بررسی سفر به زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
چند اشکال در این کار است، اول اینکه اصلا نفس تئوری سفر در زمان یکپارادوکس است. پارادوکس یا محال نما یعنی چیزی که نقض کننده (نقیض) خودش دردرونش است. یک مثال دیگر این است که اگر من در زمان به عقب برگردم، بهتاریخی که هنوز بدنیا نیامده بودم، پس چطور می‌توانم آنجا باشم. یا مثلااگر برگردم و پدربزرگ خو...

ریسمان های کیهانی ماشینی برای گذر به زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  آخرین راه سفر در زمان ریسمانهای کیهانی است. طبق این نظریه یک سری رشته هایی به ضخامت یک اتم در فضا وجود دارند که کل جهان را پوشش می‌دهند و تحت فشار خیلی زیادی هستند. اینها هم یک نیروی جاذبه خیلی قوی دارند که هر جسمی را سرعت می‌دهند و چون مرزهای فضا - زمان را مغشوش می‌کند، لذا می‌شود از آنها برا...

سیاهچاله ماشینی برای سفر به زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
سیاهچاله‌ها اگر یک ستاره چند برابر خورشید باشد و همه سوختش را بسوزاند، از آنجا که یک نیروی جاذبه قوی دارد لذا جرم خودش در خودش فشرده می‌شود و یک حفره سیاه رنگ مثل یک قیف درست می‌کند که نیروی جاذبه فوق العاده زیادی دارد طوری که حتی نور هم نمی‌تواند از آن فرار کند. اما این حفره‌ها بر دو نوع هستد. ...

ایده جالب جابجایی در بعد زمان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
  یکی از جالبترین افکار بشر ، ایده جابجایی در بعد زمان است. البته اگر از یک بعد دیگر به قضیه نگاه کنیم همه ما مسافر زمان هستیم. همین الان که شما این را می‌خوانید، زمان در حول و حوش و به پیش می‌رود و آینده به حال و حال به گذشته تبدیل می‌شود. نشانه‌اش هم رشد موجودات است. ما بزرگ می‌شویم و می‌میریم...

جدال فیزیک و متافیزیک

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با این تعریف از جهان ممکن است شما تصور کنید که مفهوم جهان چند گانه تا ابد در محدوده قلمرو متا فیزیک باقی خواهد ماند. اما باید توجه داشت که مرز میان فیزیک و متا فیزیک را این مسأله که یک نظریه از لحاظ تجربه قابل آزمون است، یا خیر تعیین می کند نه این موضوع که فلان نظریه شامل اندیشه های غریب و ماهیت...

وسعت عالم

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
دورترین فاصله ای که ما قادر به دیدن آن هستیم، مسافتی است که نور در مدت 14 میلیارد سال که از انفجار بزرگ و آغاز انبساط عالم سپری شده است، طی می کند. دورترین اجرام مرئی هم اکنون حدود 4x1026 متر دور تر از زمین قرار دارند. این فاصله که عالم قابل مشاهده توسط ما را تعریف می کند. به طور مشابه ، عالم ها...

فضای بیکران

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
. اینکه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ماده انباشته شده است، چیزی که مشاهدات هم آن را تأیید می کنند. در فضای بی کران حتی غیر محتمل ترین رویدادها نیز بالاخره در جایی ، اتفاق خواهند افتاد. در این فضا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از آنها مردمانی ...

نظریه جهان های موازی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
اندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچه که در بالا شرح آن رفت عجیب و غیر معقول به نظر می رسد، اما آنگونه که از قرائن بر می آید انگار مجبوریم آن را بپذیریم. زیرا مشاهدات نجومی از این اندیشه غیر مادی پشتیبانی می کنند. بنابر این پیش بینی ساده ترین و پر طرافدار ترین الگوی کیهان شناسی که امروزه وجود دارد، ...

جهان های موازی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
. آیا نسخه دومی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجوددارد که همین الان مشغول خواندن این مقاله باشد؟ آیا شخصی دیگر با اینکه شما نیست، روی سیاره ای به نام زمین با کوه های مه گرفته ، مزارع حاصل خیز و شهرهای بی در و پیکر در منظومه خورشیدی که هشت سیاره دیگر نیز دارد، زندگی می کند؟ آیا زندگی این شخص از ه...

انواع جهان های موازی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
دانشمندان تاکنون چهار نوع جهان موازی متفاوت را تشریح کرده اند. هم اکنون پرسش کلیدی وجود یا عدم جهان چند گانه نیست ، بلکه سوال بر سر تعداد سطوحی است که چنین جهانی می توان داشته باشد . یکی از نتایج متعدد مشاهدات کیهان شناسی اخیر این بوده است که جهان های موازی دیگر مفهومی خیالپردازانه و انتزاعی صرف...