سال 2012 پایان جهان

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
با نظری کوتاه به کلمات بالا که بیش از دو کلمه نیست، می‌توان هزاران‌گونه برداشت و خیال و نظر ارائه کرد. با توجه به مثالهایی که در ذیل خواهد آمد، متوجه خواهید شد که چرا می‌توان تفاسیر مختلفی از این دو کلمه برداشت کرد: الف: پایان کلمه پایان دارای معانی مختلفی، در هر وضعیت می‌باشد. به مثالهای زیر تو...