چرا خدای عهد عتیق اینقدر با خدای عهد جدید فرق دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

در قلب این سوال سوء تفاهمی است نسبت به شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید. طریق دیگری که می‌توان این سوال اساسی را مطرح کرد وقتیستکه مردم می‌گویند "خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جدید خدای محبت." این حقیقت که کتاب مقدس مکاشفه ای تدریجی و پیش رونده از خداست که از طریق وقایع تاریخی و از طریق رابطة او با مردم در طی تاریخ به ما مکشوف می‌شود، ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم در مورد شخصیت خدا در عهد عتیق در مقایسه با عهد جدید پیش بیاورد. بهر حال وقتی کسی هم عهد عتیق و هم عهد جدید را می خواند، برایش مشخص می‌شود که خدا در این دو عهد با هم متفاوت نیست و خشم و محبت او در هردو دیده می‌شود.

برای مثال، در تمام عهد عتیق، شخصیت خدا اینطور اعلام شده که " خدایی است دلسوز و پر از فیض که در عصبانیت آهسته و پر از محبت و وفاداریست." (خروج 34: 6، اعداد 14: 18، تثنیه 4: 31، نحمیا 9: 17، مزمور 86: 5 و 15، 108: 4، 145: 8، یوئیل 2: 13 ). در حالیکه در عهد جدید، محبت و رحمت خدا حتی خیلی بیشتر و کاملتر نشان داده شده است و این بخاطر این حقیقت است که "خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد." (یوحنا 3: 16 ). در تمام عهد عتیق، همچنین ما می بینیم که خدا با قوم اسرائیل طوری رفتار می‌کند که یک پدر با محبت با فرزندش رفتار می‌کند. وقتی آنها عمدا بر علیه او گناه می‌کردند و شروع به پرستش بتها می نمودند، خدا آنها را تنبیه می‌کرد. در حالیکه، هر وقت که از بت پرستی خود توبه می‌کردند، او آنها را نجات می داد. این همان طریقی است که خدا با مسیحیان در عهد جدید رفتار می‌کند. مثلا، عبرانیان 12: 6 به ما می‌گوید که "زیرا هر که را خدا دوست می دارد توبیخ می‌فرماید، و هر فرزند مقبول خود را بتازیانه می زند."

بطریق مشابهی ما در طی عهد عتیق خشم و داوری خدا را بر گناه می بینیم. همینطور، در عهد جدید می بینیم که خشم خدا هنوز "از آسمان بر بی خدایی و شرارت انسانها که حقیقت را با شرارتشان می پوشانند، نمایان می‌شود."(رومیان 1: 18 ). پس، واضحا، خدا در عهد عتیق فرقی با خدا در عهد جدید ندارد. خدا به ذات خود غیر قابل تغییر است. در حالیکه ممکن است ما در یک قسمت از کلام خدا یک بعد از شخصیت خدا را بیشتر از ابعاد دیگر او ببینیم، اما وجود خود خدا غیر قابل تغییر است.

وقتی ما کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، بوضوح می بینیم که خدای عهد عتیق و عهد جدید یکیست. با اینکه کتاب مقدس از 66 کتاب تشکیل شده است که در دو ( و یا احتمالا سه) قاره، به سه زبان، در مدت زمانی 1500 سال و بوسیلة بیش از 40 نویسنده، نوشته شده است، با اینحال تمام آنها از ابتدا تا به انتها هماهنگ بوده هیچ تناقضی باهم ندارند. در آن ما می بینیم که خدای با محبت، پر از فیض، و عادل با انسان گناهکار در موقعیتهای مختلف چگونه عمل می‌کند. حقیقتا، کتاب مقدس نامة عاشقانة خدا به انسان است. عشق خدا به خلقتش، بخصوص به انسان، در تمام کلام او واضح است. در تمام کتاب مقدس ما می بینیم که خدا با محبت و فیضش مردم را به برقراری رابطه ای مخصوص با خود فرا می خواند، نه بخاطر اینکه آنها لیاقت این رابطه را دارند، بلکه چون او خدایی پر از فیض و رحمت، در خشم آهسته و پر از مهربانی و حقیقت است. در عین حال ما خدایی قدوس و داوری عادل را می بینیم که کسانی را که از کلام او اطاعت نمی‌کنند و از پرستش او خودداری می نمایند، ودر عوض به پرستش خدایان ساخته شده بدست خود بر می‌گردند، داوری می‌کند. (رومیان باب 1)

بخاطر راستی خدا و شخصیت پاک او، همة گناهان گذشته، حال، و آیند، باید داوری شوند. در عین حال خدا در محبت ابدی خود بهای گناه را پرداخت کرده و راهی برای آشتی مهیا کرده تا انسان گناهکار بتواند از خشم او در امان بماند. ما این حقیقت عالی را در آیاتی مثل 1 یوحنا 4: 10 می بینیم "و محبت در همین است نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفارة گناهان ما شود." در عهد عتیق خدا روش قربانی را گذاشت تا به این وسیله گناه کفاره شود. اما، این قربانیها موقتی بوده و نمایی از آمدن عیسی مسیح بود که بر روی صلیب بمیرد و کفارة گناه را تکمیل نماید. نجات دهنده ای که در عهد عتیق وعده داده شده بود در عهد جدید کاملا نمایان می‌شود. تنها در عهد عتیق است که محبت نهایی خدا از طریق فرستادن پسرش عیسی مسیح، پیشگویی شده و در عهد جدید با تمام جلالش ظاهر می‌شود. عهد عتیق و عهد جدید هر دو به ما داده شد تا به ما "حکمت آموزد برای نجات" (2 تیموتاووس 3: 15 ). وقتی ما عهد جدید و قدیم را با دقت مطالعه می کنیم، واضح است که خدا مثل سایه نیست که تبدیل شود. "نزد او هیچ تبدیل و سایة گردش نیست." ( یعقوب 1: 17 )

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...