آیا خدا امروزه هم با ما صحبت می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کتاب مقدس می‌گوید که خدا امروزه هم با مردم سخن می‌گوید( خروج 2: 14، یوشع 1: 1، داوران 6: 18، 1 سموئیل 3: 11، 2 سموئیل 2: 1، ایوب 40: 1، اشعیا 7: 3، ارمیا 1: 7، اعمال 8: 26 و 9: 15 – این فقط نمونة کوچکی است). دلیل کتاب مقدسی وجود ندارد که بگوید خدا امروزه نمی‌تواند با مردم بطور قابل شنیدن صحبت کند. باید بیاد داشته باشیم که صدها باری که کتاب مقدس صحبت کردن خدا را ثبت کرده است در طی 4000 سال در تاریخ بوده. اینکه خدا بطور قابل شنیدن با گوش ما صحبت کند امری استثنایی است و قانون نیست. حتی در نوشته های کتاب مقدسی که در بارة صحبت کردن خدا ست، همیشه واضح نیست که آیا با کلمات قابل شنیدن بوده و یا با صدایی درون قلب شخص و یا با تاثیر روی فکر او.

خدا امروزه هم با مردم صحبت می‌کند. خدا اول از همه بوسیلة کلامش صحبت می‌کند (2 تیموتاوس 3: 16-17). اشعیا 55: 11 به ما می‌گوید "همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهد آورد و برای آنچه آنرا فرستادم کامران خواهد گردید." کتاب مقدس کلام خدا را ثبت می‌کند، هر چیزی که ما باید بدانیم تا نجات بیابیم و زندگی مسیحی داشته باشیم. دوم پطرس 1: 3 می‌گوید "چنانکه قوت الهیة او همة چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است بما عنایت فرموده است بمعرفت او که ما را بجلال و فضیلت خود دعوت نموده".

دوم خدا از طریق القاء، وقایع، و افکار صحبت می‌کند. خدا به ما کمک می‌کند که از طریق وجدانمان درست را از غلط تشخیص دهیم (1 تیموتاوس 1: 5، 1 پطرس 3: 16). خدا در حال تبدیل کردن فکر ما و شبیه کردن آن به فکر خودش است (رومیان 12: 2). خدا اجازه می‌دهد که چیزهایی در زندگی ما اتفاق بیفتد که ما را هدایت، عوض، و کمک کند تا در روح رشد کنیم (یعقوب 1: 2-5، عبرانیان 12: 5-12). اول پطرس 1: 6-7 به ما یاد آوری می‌کند که "و در آن وجد می نمایید هر چند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده اید. تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آنش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح."

بالاخره خدا ممکن است بصورت قابل شنیدن با ما صحبت کند. البته شک است که او آنقدر که مردم ادعا می‌کنند اینکار را بکند. حتی در کتاب مقدس صحبت کردن خدا بدین طریق استثنایی است و معمولی نیست. اگر کسی ادعا می‌کند که خدا با او حرف زده، همیشه باید آنچه گفته می‌شود با کتاب مقدس مقایسه گردد. اگر خدا امروزه صحبت کند، کلام او باید با کلامش در کتاب مقدس مطابقت داشته باشد (2 تیموتاوس 3: 16-17). خدا خودش را نقض نمی‌کند و حرفهای او با هم تناقض ندارند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...