آیا خدا هنوز معجزه می‌کند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

خیلی از مردم می خواهند خدا معجزه کند تا خودش را به آنها ثابت نماید. مثلا می‌گویند "اگر فقط خدا یک معجزه ای می‌کرد، و یا علامتی نشان می داد، من باور می‌کردم!" این حرف، مخالف کلام خداست. وقتی خدا معجزات عظیم و اعجاب آور برای قوم اسرائیل انجام می داد، آیا باعث شد که آنها خدا را اطاعت کنند؟ نه، قوم اسرائیل با وجود دیدن معجزات دائما بی اطاعتی می‌کردند و بر علیه خدا یاغی می شدند. همان مردمی که دیدند خدا دریای سرخ را گشود، بعدا به قادر بودن خدا در پیروزی بر مردم سرزمین وعده و گرفتن آن سرزمین برایشان شک کردند. این حقیقت در انجیل لوقا16: 19-31 توضیح داده شده است. در داستان، مردی در جهنم از ابراهیم می خواهد که ایلعاذر را به دنیای زندگان بفرستد تا برادرانش را از حقیقت آگاه سازد. ابراهیم به آن مرد می‌گوید، "هر گاه موسی و انبیاء را نشوند اگر کسی از مردگان نیز بر خیزد هدایت نخواهند پذیرفت" (لوقا 16: 31).

عیسی معجزات زیادی کرد، اما اکثریت مردم به او ایمان نیاوردند. امروزه هم اگر خدا مثل آن زمان معجزه کند، نتیجه همان است. مردم فقط برای مدت کوتاهی آنرا باور کرده تعجب می‌کنند. ایمان سطحی خواهد بود و با اولین ناراحتی و مشکل غیر منتظره زود از بین می رود. ایمانی که بر اساس معجزات است ایمان بالغی نیست. خدا بزرگترین معجزة تاریخ را با آمدنش به زمین در عیسی مسیح و مرگش بر صلیب برای گناهان ما به انجام رسانید (رومیان 5: 8) تا ما بتوانیم نجات را بدست آوریم (یوحنا 3: 16). خدا هنوز هم معجزه می‌کند – فقط ما از خیلی از آنها بدون توجه می گذریم و یا آنها را رد می کنیم. بنابراین، به معجزات بیشتر نیاز نداریم. آنچه نیاز داریم ایمان به معجزة نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح است.

منظور از معجزات، ایمان آوردن مردم به معجزه کننده بود. اعمال 2: 22 می‌گوید، "ای مردان اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنانکه خود می‌دانید". همین مطلب در مورد حواریون گفته شده است، "بدرستیکه علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت" (2 قرنتیان 12: 12). در عبرانیان 2: 4 می‌گوید، "در حالیکه خدا نیز با ایشان شهادت می داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس بر حسب ارادة خود". الان ما حقیقت عیسی را که در کتاب مقدس ثبت شده است داریم و همچنین نوشته های حواریون را در کتاب مقدس داریم. عیسی و حواریون او، چنانکه در کتاب مقدس نوشته شده است، سنگ زاویه و پایة ایمان ما هستند (افسسیان 2: 20). با این حساب، معجزات دیگر لازم نیستند چون پیغام مسیح و حواریون او امتحان شده و به دقت به نگارش در آمده است. بله، خدا هنوز معجزه می‌کند. اما الزاما ما نباید عینا مثل زمان کتاب مقدس دائما انتظار معجزه داشته باشیم.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...