کتاب مقدس دربارۀ دایناسورها چه میگوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

موضوع دایناسورها در کتاب مقدس، برای سالها بخشی از مباحث جنجالی جوامع مسیحی بوده است؛ که بیشتر پیرامون موضوعاتی چون عمر زمین، تفسیر درست مطالب کتاب پیدایش، و تفسیر کشفیات فیزیکی اطرافمان بوده است. آنانی که معتقدند زمین عمری بسیار طولانی داشته است (عمر ماقبل تاریخ) کتاب مقدس را بخاطر عدم اشاره به موضوع دایناسورها ردّ نمیکنند زیرا باور دارند که مطابق الگوی پذیرفته شدۀ خود، میلیونها سال قبل از اینکه اولین انسان پا بر پهنۀ زمین بگذارد، دایناسورها از بین رفته بودند. بنابراین نظریه، آنانی که متون کتاب مقدس را به رشتۀ تحریردرآوردهاند نمیتوانستند شاهد حیات دایناسورها بوده باشند.

آنانی که معتقد به عمر مابعد تاریخ زمین هستند بر این باورند که کتاب مقدس به موضوع دایناسورها اشاره داشته است؛ اما درواقع، از لغت "دایناسور" هرگز استفاده نکرده است. و به جای آن، از لغت عبری "تنیین" استفاده شده است. در ترجمههای مختلف کتاب مقدس، "تنیین" به روشهای مختلفی ترجمه شده است؛ گاهی اوقات، به معنی جانوران غول آسای دریایی، گاهی به عنوان "مار،" اما اکثر اوقات به معنی "اژدها" ترجمه شده است. اینطور بنظر میرسد که "تنیین" به غولهای خزنده مانند اشاره داشته است. در عهد عتیق بیش از 30 مرتبه به این مخلوقات اشاره شده است که یا بر زمین بوده اند، یا در دریا.

علاوه بر اشارات عمومی به این غولهای خزنده مانند، در طول عهد عتیق بیش از 30 مرتبه، دو گونه مخلوق، بصورتی توصیف شدهاند که محققین به این باور رسیدهاند که نویسندگان به دایناسورها اشاره داشتهاند. بَهیموت، جانوری است که در موردش گفته شده او افضل صنایع خداست و دُم خود را مثل سرو آزاد می جنباند (ایوب 40: 15). بعضی از محققین سعی کردهاند که بَهیموت را به فیل یا هیپوتاموس نسبت دهند. دیگران معتقدند که دُم فیل یا هیپوتاموس نازک بوده طوری که نمیتوان آن را با درخت سرو آزاد مقایسه کرد. اما از طرف دیگر، دایناسورهائی چون براکیوساروس (Brachiosaurus) و دایناسور دو پا (Diplodocus) دُمهای بزرگی داشتند که با درخت سروآزاد قابل مقایسه بودهاند.

تقریباً تمام تمدنهای باستان به شکلی هنری خزندگانی غول آسا را به تصویر کشیدهاند. صنایع دستی و اشکال رُسی کشف شده در آمریکای شمالی به تصاویر دایناسورهای مدرن شباهت بسیار دارند. صخرههای کنده کاری شدۀ آمریکای جنوبی مردی را نشان میدهند که بر موجودی دایناسور یا سوسمار مانند سوار شده است؛ و عجیب تر اینکه آن موجود شباهت بسیاری با دایناسور سه شاخ، پتروداکتیل و ترانازوروس دارد. موزائیکهای رومی، ظروف مایانها، دیوارهای شهر بابل با اشکال این موجودات مزیّن شدهاند که خود نشانگر انتقال فرهنگی و جغرافیای بدون مرز است. نوشتههای هوشمندانۀ مارکو پولو (Milione) آمیخته است از داستانهای مهیجی که در آنها حیواناتی غول آسا از گنجها محافظت میکردند. گزارشات امروزی از مشاهدات مختلف اغلب چنین داستانها و نوشتهجات را با شک و شبهۀ بسیار دنبال میکنند.

علاوه بر شواهد عینی و تاریخی مربوط به دوران پیدایش انسان، در رابطه با هم زیستی انسان و دایناسورها، شواهد فیزیکی دیگری نیز وجود دارند مثل جا پای انسان در کنار دایناسورها که بشکل فسیل شده در آمریکای شمالی و غرب آسیای مرکزی کشف شده است.

حال، آیا کتاب مقدس به دایناسورها اشاره نموده است؟ موضوع خیلی واضح و عینی نیست؛ بستگی دارد که باتوجه به شواهد موجود آنرا چگونه تفسیر کنید و اینکه به دنیای پیرامون خود چگونه بنگرید. اینجا در GotQuestions.org ما معتقدیم که دایناسورها بعد از طوفان و در اثر تغییرات شگرف زیست محیطی و همچنین شکار بی رحمانۀ انسانها از بین رفتهاند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...