دیدگاه شیعه در باره رؤیت خدا همراه با بررسی دیدگاه اهل سنت چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
پاسخ اجمالی بسیارى از اندیشوران اهل سنت بر این باورند که خداوند اگر در این جهان دیده نشود در عالم قیامت دیده خواهد شد! برخی از آنان در این رابطه گفته اند: هذا مذاهب اهل السنة و العلم بالحدیث؛ این عقیده اهل سنت و دانشمندان حدیث است". بعضی هم پیرامون رؤیت خداوند توسط حضرت موسی و بنی اسرائیل گفته‌ا...

بهشت‌های هفت‌گانه

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
دارالسلام، دارالجلال، جنت‌المأوی، جنت خلد، بهشت عدن، جنت فردوس و جنت نعیم[1] نام بهشت‌های هفت‌گانه‌ای است که در منابع روایی و تفسیری ما آمده است. 1- دارالسلام خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: "و خداوند به سرای صلح و سلام دعوت می‌کند".[2] برخی معتقدند منظور از سلام در این جا، همان خدای متعال اس...

منظور از هفت طبقه آسمان چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در این که مقصود از آسمان‌های هفت‌گانه چیست، مفسران و دانشمندان اسلامی بیانات مختلفی دارند: 1- برخی می‌گویند: مراد هفت سیاره است که عبارتند از: عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، ماه و خورشید که به عقیدة دانشمندان فلکی قدیم جزء سیارات بودند. 2- کرات هفت‌گانه. گروهی کرات منظومة شمسی را که ده کره است (...

عالم ذر چیست

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در مورد عالم ذرّ بین مفسّرین، محدّثین، حکما و عرفا مناقشات علمی فراوانی وجود دارد که ذکر نظرات همه آنها در این نامه مقدور نیست. لذا در این نامه تنها به نظر برخی از حکمای مفسّر آن هم به صورت کلّی پرداخته می‌شود. چرا که ورود به جزئیّات این مسأله، به معلومات کلامی، فلسفی و عرفانی بالایی نیازمند است...

عالم ذر

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
"عالم ذر" در قرآن سخن از پیمانی می‌آورد که به طور سربسته از فرزندان آدمگرفته شده امّا این که این پیمان چگونه بوده، توضیحی درباره جزئیات آن درمتن آیه نیامده، وی مفسران به اتکای روایاتی که در ذیل آیه آمده، نظریاتیدارند که روشن‌ترینش این است: منظور از عالم و پیمان ذر، عالم استعدادها وپیمان فطرت و ت...

عالم معنی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی تحقق دارد، ولی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمی‌توان آنها را در عالم خیال به دست آورد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: عالم خیال با همه اهمیت و جایگاهی که در جهان دارد، معنی‌داری خود را مدیون عقل است، ز...

عوالم غیرهم راستا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
همچنانکه پیشتر گفته شد طبقه‌بندی عوالم مشخص و دقیق است. اما از آنجا که امروزه از کلمه عالم در محاورات روزمره بسیار استفاده می‌شود، برداشت می‌شود که این عوالم در راستای عوالم طبقه‌بندی شده‌اند. این در حالی است که برداشت از کلمه عالم در این اصطلاحات به معانی دیگری است. اما از آنجا که موج استفاده ا...

معنی کلمه ملکوت به فارسی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
ملکوت: عالم غیب که عالم مختص بارواح است. بزرگی وچیرگی وقدرت وعظمت وسلطه آسمانی, عالم فرشتگان (اسم) 1- بزرگی , عظمت. 2- عظمت الهی. یا جهان (عالم) ملکوت. 1- عالم مجردات بطور مطلق مقابل جبروت و ناسوت (که زیر آن واقع‌اند) و لاهوت (که بالای آنست). 2- عالم غیب (ابن‌العربی) که عالم مختص به ارواح و نفوس...

عالم ملکوت چیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
مَلَک، یعنی فرشته، فرشته موجودی است که خداوند آفریده است و عالمی مخصوص به خود دارد که همه چیز آن بر ما پوشیده است. فرشتگان دارای قد و اندازه ها و قدرتها و قوای متنوع و متعدد و هر کدام دارای وظایفی مخصوص به خود هستند و کارهایی را که به آنها محول شده است، انجام می‌دهند. در قرآن کریم داریم که عده‌ا...

لغت نامه دهخدا

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
جبروت. [ ج َ ب َ ] (ع اِمص ) بزرگواری. (مهذب الاسماء) (السامی ). عظمت. کبر. (اقرب الموارد). عظمت و بزرگی. تکبر. (آنندراج ) (غیاث اللغات ).عظمت. بزرگی. تکبر. کیاباد. نخوت. (ناظم الاطباء). کبر. سرکشی. کبریا. جبریاء. (منتهی الارب ). جَبْروت جُبْروت. (اقرب الموارد). کلمة عربی دخیل است و از آرامی گرف...

عالم جبروت

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
مراد، همان عالم عقل و عالم معناست که از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت است. در اثبات عالم جبروت و عقل گفته شده که برخی فلاسفه معتقدند: از آنجا که عالم الوهیت و ذات واجب الوجود دارای بساطت محضه است و نمی تواند مستقیما و بلاواسطه به وجود آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکو...

دیدگاه سهروردی و ملاصدرا دربارة علیّت مثل و عالم خیال منفصل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۱ دیدگاه
چکیده: شیخ اشراق و صدرالمتألهین، از یک سو به عالم مثال منفصل قائل بوده؛ و از سوی دیگر، به اثبات نظریة مثل افلاطونی و ارباب انواع پرداخته، و آنها را علّت عالم ماده و افراد مادی هر نوع دانسته‌اند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و نقد براهین شیخ اشراق و ملاصدرا در باب اثبات علّیت ارباب انواع نسبت به افراد ما...

دیدگاه شیعی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
برخی نویسندگان عالم مثال را با عالم مُثُل اشتباه گرفته‌اند و در حقیقت از لغتی با شباهت بسیار زیاد بطور اشتباه استفاده کرده‌اند. مرتبه عالم مثال در بین سایر عوالم کجاست؟ و آیا حقیقت مادی دارد؟ پرسش: موقعیت عالم مثال در بین سایر عوالم کجاست؟ آیا مثل این دنیا حقیقت مادی دارد؟ اینکه ادعیه قضا و قدر ...

مثل افلاطونی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی است که برخی از فلاسفهء مسلمان و قبل از همه شیخ شهاب‌الدین‌ سهروردی وی را اشراقی و رئیس اشراقیون نامیده‌اند و مسلم است که آراء فلسفی وی در نظریه‌های برخی از حکما و فلاسفهء مسلمان بی‌تأثیر نبوده است.(مانند میرداماد، صدرالمتألهین و میرفندرسکی).در میان‌ نظریه‌های فلسفی افل...

بررسی عالم مثل

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه
در مورد عالم مُثُل بسیار سخن گفته شده است. به صراحت می‌توان گفت افلاطون در این مورد اشتباهات بزرگی نموده است و بیش از نود و نه درصد برداشتهای وی غلط و برداشت شخص و ممکن است آلوده به اغراض شخصی باشد. درک عالم مُثُل به قابلیت بسیار بالایی دارد که در هر کسی وجود ندارد و چنانچه هم کسی به شهود عالم م...