چرا خدا اجازه می‌دهد که بلایای طبیعی مثل زمین لرزه، طوفان، و سونامی اتفاق بیفتند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

چرا خدا اجازه می‌دهد زلزله، طوفان، سونامی، گردباد، آتشفشان، رانش زمین، و سایر بلاهای طبیعی اتفاق بیفتند؟ در اواخر 2004 فاجعة سونامی در آسیا، طوفان و گرداب کاترینا در 2005 در جنوب شرقی آمریکا و گردباد در سال 2008 در میانمر باعث شد خیلی از مردم خوبی خدا را زیر سوال ببرند. خیلی ناراحت کننده است که مردم اغلب بلاهای طبیعی را به خدا نسبت می دهند، در حالیکه سالها و حتی قرنهای با آرامش و بدون این بلایا را به او نسبت نمی دهند. خدا دنیا و قوانین طبیعت را از ابتدا آفرید (پیدایش 1: 1). بیشتر بلاهای آسمانی نتیجة این قوانینی هستند که در کارند. گردابها، طوفانها، و گربادها همه نتایج تداخل آب و هواهای متفاوت با هم هستند. زلزله ها نتیجة تکان خوردن و جا بجا شدن پوستة زمین هستند. طوفان سونامی بعلت زلزله در زیر آب ایجاد می‌شود.

کتاب مقدس می‌گوید که عیسی مسیح همة طبیعت را در دست دارد (کولسیان 1: 16-17). آیا خدا می‌تواند جلوی بلاهای طبیعی را بگیرد؟ البته! آیا خدا گاهی در تغییر آب و هوا دخالت می‌کند؟ بله، همانطور که در تثنیه 11:17 و یعقوب 5: 17 می بینیم. اعداد 16: 30-34 به ما نشان می‌دهد که خدا گاهی در ایجاد بلاهای طبیعی دخالت می‌کند و از آن بعنوان داوری بر علیه گناه استفاده می‌کند. بنظر می‌آید خیلی از وقایعی را که در کتاب مکاشفه توضیح می‌دهد بلاهای طبیعی می باشند (مکاشفه بابهای 6 و 8 و 16). آیا هر بلای طبیعی تنبیهی از خداست؟ البته که نه.

به همان طریقی که خدا به مردم شریر اجازه می‌دهد به اعمال شرارت آمیزشان ادامه بدهند، به زمین هم اجازه می‌دهد نتایج گناه را که بر خلقت خدا کرده می‌شود انعکاس دهد. رومیان 8: 19-21 به ما می‌گوید، "زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا می‌باشد. زیرا خلقت مطیع بطالت شد نه به ارادة خود بلکه بخاطر او که آنرا مطیع گردانید. در امید که خود خلقت نیز از قید فساد خلاصی خواهد یافت تا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود" سقوط انسانیت در گناه بر روی همه چیز اثر گذاشت، منجله بر روی دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم. همه چیز در طبیعت تسلیم انحطاط و ویرانیست. گناه نتیجة اصلی بلاهای طبیعت است، همانطور که دلیل مرگ، بیماری و عذاب است.

ما می فهمیم که چرا بلاهای طبیعی ایجاد می‌شوند. چیزی که ما نمی فهمیم این است که چرا خدا اجازه می‌دهد آنها اتفاق بیفتند. چرا خدا اجازه داد سونامی اتفاق افتاده و بیش از 225000 نفر از مردم آسیا را بکشد؟ چرا خدا اجازه داد گردباد کاترینا خانة هزاران نفر را نابود کند؟ یکی از نتایج این بلاها این است که اعتماد ما به دنیا تکان می خورد و آنوقت مجبور می‌شویم که به ابدیت فکر کنیم. معمولا بعد از بلاهاست که کلیساها پر می‌شوند چون مردم متوجه می‌شوند که چقدر زندگیشان شکننده است و زندگی آنها در یک لحظه می‌تواند از آنها گرفته شود. چیزی که می‌دانیم این است که خدا نیکوست! خیلی از معجزات عجیب در زمان بلاهای آسمانی اتفاق می افتند که حتی از خسارات جانی و مالی بیشتری جلوگیری می‌شود. بلاهای آسمانی باعث می‌شوند که ملیونها نفر ارجهیتهای زندگیشان را دوباره ارزیابی کنند. صدها میلیون دلار در راه کمک به ضایعه دیده گان فرستاده می‌شود. سازمانهای مسیحی موقعیت کمک، خدمت، مشاوره، دعا، و رهبری مردم را پیدا می‌کنند که باعث نجات مردم بوسیلة عیسی مسیح شوند! خدا می‌تواند، و اینکار را انجام می‌دهد که از سوانح وحشتناک هم چیزهای خوب بیرون می آورد (رومیان 8: 28).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...