ِآیا نجات جهانی/ یونیورسالیسِم کتاب مقدسی است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

یونیورسالیسِم عقیده ایست که در آن همه نجات را دارند. امروزه خیلی از مردم هستند که به نجات جهانی اعتقاد دارند و قبول دارند که همه به بهشت خواهند رفت. احتمالا فکر اینکه مردها وزنان یک زندگی ابدی توام با شکنجه را در جهنم داشته باشند باعث می‌شود بعضی ها تعلیم کتاب مقدس را در اینباره رد کنند. برای بعضی ها زیاده روی در تمرکز بر محبت و ترحم خدا – و غفلت در مورد راستی و عدالت خداست – که باعث می‌شود آنها باور کنند خدا به همة موجودات رحم می‌کند. اما کلام خدا می‌گوید بعضی از مردم ابدیت را در جهنم خواهند گذرانید.

اول از همه، در کتاب مقدس واضح است که کسانی که فدیه نشده‌اند تا ابد در جهنم بسر خواهند برد. کلمات خود عیسی تایید می‌کند که زمان در بهشت برای کسانی که فدیه شده‌اند به همان اندازه است که برای کسانی که فدیه نشده‌اند و در جهنم بسر خواهند برد. متی 25: 46 می‌گوید "و ایشان (بی ایمانان) در عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی" بر اساس این آیه، تنبیه کسانی که نجات را ندارند به همان اندازه ابدی است که زندگی عادلان. بعضی ایمان دارند که آنهایی که در جهنم هستند روزی نابود می‌شوند، اما خداوند خودش تاکید می‌کند که آنها ابدی می باشند. متی 25: 41 و مرقس 9: 44 جهنم را بصورت "آتش ابدی" و آتشی که خاموش نمی‌شود" توصیف می‌کنند.

چطور یکنفر می‌تواند از این آتش خاموش نشدنی دوری کند؟ خیلی از مردم عقیده دارند که همة راهها – همة مذاهب و همة عقاید – به بهشت منتهی می‌شوند، یا فکر می‌کنند که خدا آنقدر پر از محبت و رحمت است که اجازه می‌دهد همة مردم به بهشت داخل شوند. خدا مطمئنا پر از رحمت و راستیست، این خصوصیات او باعث شد که پسرش، عیسی مسیح، را به زمین بفرستد تا بر روی صلیب جانش را برای ما بدهد. عیس مسیح تنها دریست که به بهشت ابدی باز می‌شود. اعمال رسولان 4: 12 می‌گوید "در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان بمردم عطا نشده که بدان ما باید نجات یابیم"." زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که عیسی مسیح باشد" (1 تیموتاوس 2: 5). در یوحنا 14: 6 عیسی می‌گوید "من راه و راستی و حیات هستم هیچکس نزد پدر جز بوسیلة من نمی‌آید" یوحنا 3: 16، "زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانة خود را دادتا هر که بر او ایمان آوَرَد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد". اگر ما پسر خدا را رد کنیم، آنوقت شرایط دریافت نجات را نخواهیم داشت (یوحنا 3: 16، 18، 36).

با آیاتی مثل اینها، واضح می‌شود که یونیوِرسالیسم و نجات همگانی عقیده ای کتاب مقدسی نیست. یونیوِرسالیسم در اصل اعتقاد مستقیما بر خلاف تعلیم کتاب مقدس است. در حالیکه خیلی از مردم مسیحیان را به انعطاف ناپذیری و انگشت نما بودن محکوم می‌کنند، باید بیاد داشته باشیم که اینها کلمات خود عیسی مسیح هستند. مسیحیان این عقاید را از خودشان در نیاورده یا بسط نداده اند، بلکه مسیحیان فقط آنچه خداوند گفته است تکرار می‌کنند. مردم انتخاب می‌کنند که پیغام را رد کنند، چون نمی خواهند با گناهانشان روبرو شوند و اعتراف کنند که برای نجات به خداوند احتیاج دارند. این گفته که کسانیکه تامین نجات خدا را از طریق پسرش رد می‌کنند هم نجات خواهند داشت، کوچک کردن قدوسیت و عدالت خداست و نیاز قربانی شدن مسیح بجای ما را رد می‌کند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...