آیا عطایای معجزه آسا برای امروزه است؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

اول، مهم است که بدانیم معنی این سوال این نیست که آیا خدا امروزه هنوز معجزه می‌کند. احمقانه و غیر کتاب مقدسی است اگر ادعا کنیم که خدا امروزه مردم را شفا نمی‌دهد، با مردم حرف نمی زند، و آیات و معجزات انجام نمی‌دهد. سوال این است که آیا عطایای معجزه آسا چنانکه در 1 قرنتیان 12-14 توضیح داده شده است، هنوز در کلیسا ها فعال است. در ضمن معنی این سوال این نیست که آیا روح القدس می‌تواند به کسی عطای معجزه آسا بدهد. سوال این است که آیا روح القدس امروزه عطایای معجزه آسا را به مردم می‌دهد. بالا تر از همه چیز، ما کاملا تشخیص می دهیم که روح القدس آزاد است که بر حسب ارادة خود عطایا را ببخشد (1 قرنتیان 12: 7-11).

در کتاب اعمال رسولان و رسالات، بیشتر معجزات بوسیلة شاگردان و نزدیکان آنها انجام می شد. پولس رسول به ما این دلیل را می‌دهد که چرا: "بدرستیکه علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت." (2 قرنتیان 12: 12). اگر هر ایمانداری در مسیح با قدرت انجام آیات و معجزات مجهز می شد، پس آیات و معجزات نمی‌توانستند "علامت" رسول باشد. اعمال 2: 22 به ما می‌گوید که عیسی از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیات. به همین شکل، رسولان بعنوان فرستادگان خالص از طرف خدا علامتشان انجام آیات و معجزات بود. اعمال 14: 3 توضیح می‌دهد که پیغام انجیل با انجام معجزات از طرف پولس و برنابا "تائید" می شد.

بابهای 12-14 اول قرنتیان در مورد عطایای روح صحبت می‌کند. از این بابها بنظر می‌آید که به ایمانداران معمولی بعضی اوقات عطای معجزات داده می شد (12: 8-10 و 28-30). به ما گفته نشده که این چقدر معمول بود. از آنچه در بالا یاد گرفتیم، که علامت رسولان آیات و معجزات بود و بنظر می‌آید که دادن عطای آیات و معجزات به مسیحیان معمولی امری استثنایی بود نه امری عمومی و قانون. بجز رسولان و نزدیکان آنها، در هیچ جای عهد جدید بطور خاصی انجام آیات و معجزات را بعنوان عطای روح توضیح نمی‌دهد.

همچنین مهم است که توجه کنیم که کلیسای اولیه همة کتاب مقدس را آنطور که ما داریم، نداشت (2 تیموتاوس 3: 16-17). بنابراین، عطایای نبوت، کلام علم، حکمت، و غیره برای آنها لازم بود تا بدانند که خدا از آنها چه می خواهد انجام دهند. عطای نبوت ایمانداران را قادر به دریافت حقیقت و مکاشفة جدید از طرف خدا می‌کرد. امروزه که مکاشفة خدا در کتاب مقدس کامل شده است، دیگر نیازی به "عطایای مکاشفه ای" نیست. لااقل نه با وسعت و ظرفیتی که در عهد جدید بود.

خدا هر روزه با معجزات مردم را شفا می‌دهد. خدا امروزه هم با ما صحبت می‌کند، هم بصورت واضح و قابل شنیدن و هم در افکار ما و یا بوسیلة عواطف و احساساتمان. خدا هنوز آیات و معجزات عجیبی انجام می‌دهد و بعضی اوقات آنها را از طریق مسیحیان انجام می‌دهد. بهر حال، این چیزها الزاما عطای معجزات نیستند. هدف اولیة عطای معجزات ثابت کردن این بود که انجیل حقیقت دارد و رسولان فرستادگان حقیقی خدا هستند. کتاب مقدس صریحا نمی‌گوید که عطای معجزات متوقف شده است، اما پایة این را می گذارد که چرا امروزه کمتر از آنچه در عهد جدید نوشته شده اتفاق می افتد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...