اگر عیسی خدا بود، چطور می‌توانست به خدا دعا کند؟ آیا او به خود دعا می‌کرد؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

برای فهمیدن عیسی بعنوان خدا بر روی زمین که به پدرش در آسمان (بهشت) دعا می‌کند و با او حرف می زند، ما باید درک کنیم که پدر ابدی و پسر ابدی قبل از اینکه عیسی بشکل انسان به زمین بیاید در رابطة ابدی بودند. لطفا یوحنا 5: 19-27 را بخوانید، بخصوص آیة 23 که عیسی تعلیم می‌دهد پدر پسر را فرستاد (همینطور یوحنا 15: 10 را بخوانید). عیسی وقتی در بیت لحم بدنیا آمد پسر خدا نشد. او همیشه در ابدیت پسر خدا بوده و هست و خواهد بود.

اشعیاء 9: 6 به ما می‌گوید که پسر بخشیده شد و فرزند بدنیا آمد. عیسی همیشه در تثلیث بوده است همانطور که روح القدس. تثلیث همیشه وجود داشته است، خدای پدر، خدای پسر، و روح القدس، نه سه خدا، اما یک خدا در سه شخص. عیسی تعلیم داد که او و پدر یک هستند (یوحنا 10: 30)، یعنی اینکه او و پدر از یک جنس هستند. پدر، پسر، و روح سه شخصیت مساوی در یک خدا هستند. این سه همیشه باهم در ارتباط بوده و خواهند بود.

وقتی عیسی، پسر ابدی خدا بشکل انسان آمد، جلال آسمان را ترک کرد و صورت غلام بخود گرفت (فیلیپیان 2: 5-11). بعنوان خدا-انسان، وقتی از طرف شیطان وسوسه می شد، از طرف مردم بدروغ متهم می شد، و یا مردم او را رد و بالاخره مصلوب می‌کردند، او باید اطاعت از پدر را می آموخت (عبرانیان 5: 8). دعای او به پدر آسمانیش درخواست برای قدرت و حکمت بود (یوحنا 11: 41-42) و (مرقس 1: 35، 6: 46). دعای او نشان می داد که او چقدر به پدر وابسته بود تا بتواند نقشة نجات او را به انجام برساند. یوحنا 17 از این دعای کهانت اعظم مسیح شهادت می‌دهد. دعای او نشان می‌دهد که او تسلیم ارادة پدر شد و بر صلیب رفت و جریمة (مرگ) ما را برای شکستن قانون خدا پرداخت (متی 26: 31-46). البته، او در بدن پرجلال از قبر قیام کرد، در حالیکه بخشش و حیات ابدی را برای آنهایی که از گناهانشان توبه می‌کنند و به او ایمان می آورند بدست آورد.

هیچ اشکالی ندارد که خدای پسر با خدای پدر صحبت کند. همانطور که گفته شد، آنها قبل از اینکه مسیح بصورت انسان به زمین بیاید با هم رابطة ابدی داشتند. این رابطه در اناجیل نشان داده شده است و ما می‌توانیم ببینیم چطور پسر خدا در انسانیت خود ارادة پدر را انجام داد و در اینکار نجات را برای فرزندانش خرید (یوحنا 6: 38). ادامة اطاعت مسیح از پدر آسمانیش با دعاهایش قدرت و تمرکز پیدا می‌کرد. دعاهای او برای ما نمونه ایست که باید آنرا دنبال کنیم.

عیسی مسیح وقتی روی زمین بود و به پدرش در آسمان دعا می‌کرد، خدا بودنش کمتر نمیشد. او نشان می داد که حتی با وجود بی گناه بودنش، لازم بود که زندگی با دعاهای زنده داشته باشد تا ارادة پدر را انجام دهد. دعا کردن عیسی به پدر نشانة رابطه اش در تثلیث بود و نمونه ای بود برای ما که باید از طریق دعا به خدا تکیه کنیم تا قدرت و حکمت مورد نیازمان را بدست آوریم. از آنجایی که مسیح، بعنوان خدا-انسان، احتیاج داشت زندگی پر از دعاهای زنده داشته باشد، پس پیروان او هم امروزه باید به همینگونه زندگی کنند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...