آیا قیام عیسی مسیح راست است؟" اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه قیام کرد، چطور می‌توان گفت که سه روز در قبر بود؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کلام خدا شواهد مفصلی ارائه می‌دهد که در واقع عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. قیام مسیح در انجیل متی 28: 1-20، انجیل مرقس 16: 1-20، انجیل لوقا 24: 1-53، و انجیل یوحنا 20: 1 و 21: 25 ثبت شده است. مسیح قیام کرده در کتاب اعمال رسولان (اعمال 1: 1-11) ظاهر شد. از این نوشته ها می‌توان به اثبات قیام مسیح رسید. اول از همه تغییر زیادی که در شاگردان بوجود آمد. آنها از یک عده که وحشت زده بودند و خود را مخفی کرده بودند، به شاهدانی قوی و با جرئت تبدیل شدند که انجیل را به همة دنیا موعظه کردند. چه چیز دیگری این تغییر بزرگ را می‌توانست ایجاد کند بغیر از ظاهر شدن مسیح زنده به آنها؟

دوم زندگی پولس رسول بود. چه چیزی او رااز یک عذاب کنندة کلیسا به یک رسول کلیسا تبدیل کرد؟ این وقتی بود که عیسی مسیح قیام کرده در راه به دمشق به او ظاهر شد (اعمال 9: 1-6). دلیل قانع کنندة سوم قبر خالی بود. اگر مسیج بر نخواسته بود، پس بدن او کجا بود؟ شاگردان و دیگران قبری را که او را در آن دفن کردند دیدند. وقتی بر گشتند، بدن او در آنجا نبود. فرشتگان اعلام کردند که او چنانکه وعده داده بود از مردگان قیام کرده است (متی 28: 5-7). چهارم اینکه او بعد از قیامش به مردم زیادی ظاهر شد ( متی 28: 3 و 9 و 16-17، مرقس 16: 9، لوقا 24: 13-35، یوحنا 20: 19 و 24 و 26-29 و 21: 1- 14، اعمال 1: 6-8، 1 قرنتیان 15: 5-7).

دلیل دیگر قیام مسیح ارزش زیادی بود که رسولان به قیام او می دادند. یک باب کلیدی دربارة قیام مسیح 1 قرنتیان 15 است. در این باب پولس رسول توضیح می‌دهد که چرا مهم است قیام مسیح را درک کرده به آن ایمان بیاوریم. قیام مسیح به دلایل زیر اهمیت دارد: 1) اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، ایمانداری هم وجود نداشت ( 1 قرنتیان 15: 12-15 ) اگر مسیح از مردگان قیام نکرده بود، قربانی گناه او کفایتی نداشت (1 قرنتیان 15: 16-19). قیام مسیح ثابت کرد که مرگ او بعنوان فدیة گناهان از طرف خدا پذیرفته شد. اگر او فقط مرده بود و مرده می‌ماند، این نشان می داد که قربانی او کفایت نکرده بود. در نتیجه، ایمانداران از گناهانشان بخشیده نمی شدند و بعد از مرگ مرده می‌ماندند (1 قرنتیان 15: 16-19). آنوقت چیزی بعنوان حیات ابدی وجود نداشت (یوحنا 3: 16). "لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خوابیدگان شده است."( 1 قرنتیان 15: 20).

بالاخره کلام خدا واضحا می‌گوید همة آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، به حیات ابدی داخل می‌شوند چنانکه او شد (1 قرنتیان 15: 20-23). اول قرنتیان 15 ادامه و توضیح می‌دهد که چطور قیام مسیح پیروزی او را بر مرگ ثابت می‌کند و به ما قدرت می‌دهد که زندگی پیروزمندانه ای بر گناه داشته باشیم (1 قرنتیان 15: 24-34). و توضیح می‌دهد که بدن قیام یافته ای که دریافت خواهیم کرد چقدر پر جلال خواهد بود (1 قرنتیان 15: 35-49). و می‌گوید که در نتیجة قیام مسیح همة کسانی که به او ایمان می آورند، پیروزی نهایی بر مرگ دارند (1 قرنتیان 15: 50-58).

قیام مسیح چه حقیقت پر جلالی است! "بنابراین ای برادران حبیب من پایدار و بیتشویش شده پیوسته در عمل خداوند بیفزایید چون می‌دانید که زحمت شما در خداوند باطل نیست" (1 قرنتیان 15: 58). بر اساس کتاب مقدس، قیام عیسی مسیح حقیقتی انکار ناپذیر است. کتاب مقدس قیام عیسی مسیح را ثبت کرده و ثبت می‌کند که بیش از چهارصد نفر شاهد آن بودند و دلایل تاریخی زیادی می آورد تا اصل حیاتی ایمان مسیحی یعنی قیام مسیح را بنا نماید.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...