آیا عیسی برادران و خواهرانی داشت؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

به برادران عیسی در خیلی از آیات کتاب مقدس اشاره شده است. متی 12: 46، لوقا 8: 19، و مرقس 3: 31 می‌گویند که مادر عیسی و برادران او بدیدن او آمدند. کتاب مقدس به ما می‌گوید که عیسی چهار برادر داشت: یعقوب، یوسف، شمعون، و یهودا (متی 13: 55). کتاب مقدس همچنین به ما می‌گوید که عیسی خواهرانی داشت، اما اسم آنها و یا تعداد آنها نوشته نشده است (متی 13: 56). در یوحنا 7: 1-10، برادران او به جشن رفتند درحالیکه او نرفت. در اعمال رسولان 1: 14، برادران او و مادرش با شاگردان دعا می‌کردند. غلاطیان 1: 19 می‌گوید یعقوب برادر عیسی بود. طبیعی ترین نتیجه از این قسمتها این است که عیسی واقعا برادر ناتنی داشت.

بعضی از کاتولیکها می‌گویند که این "برادران" درواقع فرزندان عمو عمه و خاله و دایی او بودند. یک کلمة مخصوص یونانی برای این گونه اقوام وجود دارد اما در کتاب مقدس از آن برای آنها استفاده نشده است. اگر آنها این گونه اقوام عیسی بودند، پس چرا بیشتر مواقع با مریم مادر عیسی نام برده شده‌اند؟ چیزی در محتوای کلام نیست که غیر از این شهادت دهد که آنها برادر خوانده های خونی او بودند.

یک گروه دیگر از کاتولیکها این بحث را می‌کنند که خواهران و برادران عیسی فرزندان یوسف از ازدواج قبلی اش بودند. کل این مطلب که سن یوسف خیلی بیشتر از مریم بوده و او قبلا ازدواج کرده و دارای فرزندان بوده و بعد مجرد شده و با مریم ازدواج کرده هیچکدام در کلام خدا نیست و اساس کتاب مقدسی ندارد. مشکل با این مطلب در اینجاست که کتاب مقدس حتی اشاره ای هم نمی‌کند که یوسف قبل از ازدواج با مریم ازدواج قبلی و یا فرزندان می داشت. اگر یوسف قبل از ازدواج با مریم حداقل شش فرزند داشته بود، چرا آنها در مسافرت مریم و یوسف به بیت لحم (لوقا 2: 4-7) و یا سفر به مصر (متی 2: 13-15) و یا سفر به ناصره (متی 2: 20-23) با آنها نبودند؟

دلیل کتاب مقدسی وجود ندارد که باور کنیم این خواهر و برادرها کسی جز فرزندان واقعی مریم و یوسف بودند. آنهایی که با این عقیده مخالفند که عیسی برادران و خواهران ناتنی خونی داشته این ایده را از کتاب مقدس نگرفته اند، بلکه از مفهوم حاملگی قبلی و بکارت دائمی مریم گرفته اند که کتاب مقدسی نیست: "اما او (یوسف) تا پسر نخستین خود را نزائید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد." (متی 1: 25). عیسی برادران و خواهران ناتنی داشت که فرزندان مریم و یوسف بودند. این تعلیم واضح کلام خداست.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...