آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحا و دقیقا توضیح می‌دهد که جهنم یک جای حقیقی است که افراد شریر و بی ایمان بعد از مرگ به آنجا فرستاده می‌شوند. همة ما به خدا گناه کرده‌ایم (رومیان 3: 23). و تنبیه عادلانة آن مرگ است (رومیان 6: 23). از آنجایی که همة گناهان ما بضد خداست (مزمور 51: 4)، و از آنجاییکه خدا وجودی ابدی و جاودانیست، تنبیه گناه یعنی مرگ هم باید ابدی و جاودان باشد. جهنم این مرگ جاودانیست که بعلت گناهان ما به ما می رسد.

تنبیه شریر مرده در جهنم در سرتاسر کتاب مقدس بعنوان "آتش ابدی" توضیح داده شده است (متی 25: 41)، "آتش خاموش نشدنی" (متی 3: 12)، "خجالت و حقارت جاودانی" (دانیال 12: 2)، "مکانی که آتش آن خاموش نخواهد شد" ( مرقس 9: 44-49)، مکان "عذاب" و "آتش" (لوقا 16: 23-24)، "ویرانی ابدی" (2 تسالونیکیان 1: 9)، جاییکه "دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می رود" ( مکاشفه 14: 10-11)، و "دریاچة آتش و کبریت" جاییکه شریران " تا ابدالاباد شبانه روز عذاب خواهند کشید" (مکاشفه 20: 10).

تنبیه شریران در جهنم مثل پاداش عادلان در بهشت هرگز خاتمه نمی‌یابد. عیسی مسیح خودش اعلام کرد که تنبیه در جهنم مثل زندگی ابدی در بهشت جاودانی است (متی 25: 46). شریران تا ابد مورد غضب خدا هستند. کسانی که در جهنم هستند متوجة عدالت کامل می‌شوند (مزمور 76: 10). آنهایی که در جهنم هستند خواهند دانست که تنبیه آنها عادلانه است و تنها خود آنها هستند که مقصرند (تثنیه 32: 3-5). بله، جهنم حقیقی است. بله، جهنم جایی است که عذاب و تنبیه در آنجا تا ابد و بدون انتهاست. خدا را شکر که، از طریق مسیح، ما می‌توانیم از این سرنوشت ابدی خلاصی یابیم (یوحنا 3: 16، 18، 36).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...