بر اساس نبوتهای در مورد زمانهای آخر چه وقایعی قرار است اتفاق بیفتند؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

کتاب مقدس مطالب زیادی دربارة زمانهای آخر می‌گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل نبوتی در مورد زمانهای آخر می‌باشد. جمع کردن همة این نبوتها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در دنباله، خلاصه ای از آنچه کتاب مقدس می‌گوید در زمانهای آخر اتفاق می افتند بیان می‌شود.

مسیح همة ایمانداران با تولد تازه را در واقعه ای بنام ربوده شدن از روی زمین بر می دارد (1 تسالونیکیان 4: 13-18، 1 قرنتیان 15: 51-54). در حضور تخت داوری مسیح، این ایمانداران برای اعمال خوب و خدمت وفادارانه در زندگی زمینیشان پاداش می گیرند و یا بعلت عدم خدمت و اطاعت پاداش را از دست می دهند، اما زندگی ابدیشان را از دست نمی دهند (1 قرنتیان 3: 11-15، 2 قرنتیان 5: 10).

ضد مسیح (وحش) قدرت را بدست می‌گیرد و با قوم اسرائیل برای هفت سال قرارداد می بندد (دانیال 9: 27). این هفت سال به "مصیبت عظیم" خوانده می‌شود. در دورة مصیبت عظیم، جنگهای سخت، قحطی، مرضها، و بلاهای آسمانی اتفاق می افتند. در مصیبت عظیم چهار اسب مکاشفه و هفت مهر، شیپور، و جام داوری ظاهر خواهند شد.

در نیمة هفت سال، ضد مسیح عهد صلح خود را با اسرائیل می شکند و بر علیه او جنگ می‌کند. ضد مسیح "مکروه ویرانی" را انجام می‌دهد و تصویری از خود در معبدی که در اورشلیم ساخته شده است می گذارد تا همه آنرا پرستش کنند (دانیال 9: 27، 2 تسالونیکیان 2: 3-10). نیمة دوم مصیبت عظیم بنام "عذاب سخت" (مکاشفه 7: 14) و "زمان تنگی یعقوب" (ارمیا 30: 7) خوانده می‌شود.

در آخر هفت سال مصیبت عظیم، ضد مسیح دست به حمله ای نهایی به اورشلیم می زند، بنام جنگ حار مجدون. عیسی مسیح بر می‌گردد، لشگر ضد مسیح را نابود می‌کند، و آنها را به دریاچة آتش می افکند (مکاشفه 19: 11-21). آنوقت مسیح شیطان را در چاهی برای هزار سال می بندد و حکومت زمینی خود را برای هزار سال شروع می‌کند (مکاشفه 20: 1-6).

در آخر هزار سال، شیطان دوباره آزاد می‌شود، و آنوقت برای ابد به دریاچة آتش افکنده می‌شود (مکاشفه 20: 7-10). بعد مسیح همة بی ایمانان را در جلوی تخت بزرگ سفید داوری می‌کند و همه را به دریاچة آش می اندازد (مکاشفه 20: 10-15). بعد مسیح آسمانی جدید، زمینی جدید و اورشلیمی جدید می آورد- یعنی محلی برای زندگی ابدی ایمانداران. آنوقت دیگر نه گناهی خواهد بود، و نه موت و ماتم و ناله ای (مکاشفه 21: 22).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...