کتاب مقدس دربارة ارواح شریر چه می‌گوید؟

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

مکاشفه 12: 9 واضحترین قسمت دربارة ارواح شریر است، "و اژدهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمیکه به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند." افتادن شیطان از بهشت بطور سمبلیک در اشعیا 14: 12-15 و حزقیال 28: 12-15 توضیح داده شده است. بنظر می‌آید که مکاشفه 12: 4 میگوید شیطان وقتی گناه کرد یک سوم فرشتگان را باخود برد. یهودا 6 هم از فرشتکانی که گناه کردند صحبت می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید که ارواح شریر فرشتگان سقوط کرده‌اند که همراه شیطان بر ضد خدا طغیان کردند.

الان شیطان و فرشتگانش در پی نابودی و فریب دادن کسانی هستند که خدا را پرستش می‌کنند (1 پطرس 5: 8، 2 قرنتیان 11: 14-15). به فرشتگان بد ارواح شریر (متی 10: 1)، ارواح ناپاک (مرقس 1: 27)، و فرشتگان شیطان (مکاشفه 12: 9) می‌گویند. شیطان و ارواح شریر دنیا را فریب می دهند (2 قرنتیان 4: 4)، مسیحیان را مورد حمله قرار می دهند (2 قرنتیان 12: 7، 1 پطرس 5: 9)، و با فرشتگان خوب می جنگند (مکاشفه 12: 4-9). فرشتگان بد ارواح شریرند، اما می‌توانند بصورت جسم ظاهر شوند (2 قرنتیان 11: 14-15(. فرشتگان بد یا فرشتگان سقوط کرده دشمنان خدا هستند، اما آنها دشمنان شکست خورده می باشند. او که در ماست بزرگتر از آنهائیست که در جهانند (1 یوحنا 4: 4).

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...