معنی کلمه ملکوت به فارسی

نوشته شده توسط:کیوان فیض مرندی | ۰ دیدگاه

ملکوت: عالم غیب که عالم مختص بارواح است.

بزرگی وچیرگی وقدرت وعظمت وسلطه آسمانی, عالم فرشتگان

(اسم) 1- بزرگی , عظمت. 2- عظمت الهی. یا جهان (عالم) ملکوت. 1- عالم مجردات بطور مطلق مقابل جبروت و ناسوت (که زیر آن واقع‌اند) و لاهوت (که بالای آنست). 2- عالم غیب (ابن‌العربی) که عالم مختص به ارواح و نفوس است (دکتر غنی. تاریخ تصوف. 656) یا ملکوت اسفل عالم مثل معلقه است مقابل ملکوت اعلی یا ملکوت اسماء عالم علوی. مجردات یا ملکوت اعلی عالم عقول و نفوس مجرده مقابل ملکوت اسفل یا ملک و ملکوت.

عالم ملکوت: عالم جبروت و عالم مجردات است

عالم ملکوت اسفل: عالم مثل معلقه و صور مقداری است

عالم ملکوت اعلی: عالم غیب و عالم مجردات محض و عقول است

عالم ملکوت: این عالم یکی دیگر از عوالم هستی ست که از عالم مُلک و طبیعت بالاتر و از عالم فرشتگان و عقول مجردة محض پائین‌تر است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...